Privzete nastavitve možnosti v menijih fotoaparata so navedene spodaj.

Privzete nastavitve menija za predvajanje

Možnost Privzeto
Playback folder (Mapa za predvajanje) All (Vse)
Image review (Pregled slike) Off (Izklop)
After delete (Po brisanju) Show next (Prikaži naslednjo)
After burst, show (Po rafalu prikaži) Last image in burst (Zadnja slika v rafalu)
Rotate tall (Obrni pokonci) On (Vklop)
Slide show (Diaprojekcija)
  Image type (Vrsta slike) Still images and movies (Fotografije in videoposnetki)
Frame interval (Interval slike) 2 s

Privzete nastavitve menija za fotografiranje

Možnost Privzeto
Storage folder (Mapa za shranjevanje)
  Rename (Preimenuj)

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Select folder by number (Izbira mape po številki) 100
File naming (Poimenovanje datotek) DSC
Choose image area (Izbira območja slike) FX (36×24)
Image quality (Kakovost slike) JPEG normal (Običajni JPEG)
Image size (Velikost slike)
  JPEG/TIFF Large (Velika)
NEF (RAW)
NEF (RAW) recording (Snemanje NEF (RAW))
  NEF (RAW) compression (Stiskanje NEF (RAW)) Lossless compressed (Brezizgubno stisnjeno)
NEF (RAW) bit depth (Bitna globina NEF (RAW)) 14-bit (14-bitna)
ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO)
  ISO sensitivity (Občutljivost ISO)
  b Auto (Samodejno)
P, S, A, M 100
Auto ISO sensitivity control (Samodejno upravljanje občutljivosti ISO) On (Vklop)
  Maximum sensitivity (Največja občutljivost)

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Maximum sensitivity with c (Največja občutljivost z c) Same as without flash (Enako kot brez bliskavice)
Minimum shutter speed (Najdaljši čas zaklopa) Auto (Samodejno)
White balance (Nastavitev beline) Auto (Samodejno) > Keep overall atmosphere (Ohrani celotno atmosfero)
  Natančna nastavitev A-B: 0, G-M: 0
Choose color temperature (Izbira barvne temperature) 5.000 K
Preset manual (Ročna prednastavitev) d-1
Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control) Auto (Samodejno)
Color space (Barvni prostor) sRGB
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) Off (Izklop)
Long exposure NR (Zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi) Off (Izklop)
High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO) Normal (Običajni)
Vignette control (Upravljanje vinjetiranja) Normal (Običajni)
Diffraction compensation (Kompenzacija difrakcije) On (Vklop)
Auto distortion control (Samodejno upravljanje popačenja) On (Vklop)
Flicker reduction shooting (Fotografiranje z zmanjšanjem utripanja) Off (Izklop)
Metering (Merjenje) Matrix metering (Matrično merjenje)
Flash control (Upravljanje bliskavice)
  Flash control mode (Način upravljanja bliskavice) TTL
Wireless flash options (Možnosti brezžične bliskavice) Off (Izklop)
Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavice) Group flash (Skupina bliskavic)
Flash mode (Način delovanja z bliskavico) Fill flash (Doosvetlitev (z bliskavico))
Flash compensation (Kompenzacija bliskavice) 0,0
Focus mode (Način delovanja z izostritvijo) Single AF (Enkratni AF)
AF-area mode (Način delovanja z območjem AF) Single-point AF (AF z eno točko)
Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev) (Odvisno od objektiva)
Auto bracketing (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami)
  Auto bracketing set (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami) AE & flash bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za samodejno osvetlitev in bliskavico)
Number of shots (Število posnetkov) 0
Increment (Korak) 1,0
Multiple exposure (Večkratna osvetlitev) *
  Multiple exposure mode (Način večkratne osvetlitve) Off (Izklop)
Number of shots (Število posnetkov) 2
Overlay mode (Način prekrivanja) Average (Povprečje)
Keep all exposures (Ohrani vse osvetlitve) On (Vklop)
Overlay shooting (Fotografiranje s prekrivanjem) On (Vklop)
HDR (high dynamic range) (HDR (visok dinamični razpon))
  HDR mode (Način HDR) Off (Izklop)
Exposure differential (Diferencial osvetlitve) Auto (Samodejno)
Smoothing (Glajenje) Normal (Običajno)
Save individual images (NEF) (Shrani posamezne slike (NEF)) Off (Izklop)
Interval timer shooting (Intervalno fotografiranje)
  Choose start day/time (Izbira začetnega dneva/časa) Now (Zdaj)
Interval 1 minuta
Intervals×shots/interval (Intervali × posnetki/interval) 0001×1
Exposure smoothing (Glajenje osvetlitve) Off (Izklop)
Silent photography (Neslišno fotografiranje) Off (Izklop)
Interval priority (Prednost intervala) Off (Izklop)
Starting storage folder (Priprava mape za shranjevanje)
  New folder (Nova mapa) U
Reset file numbering (Ponastavitev številčenja datotek) U
Time-lapse movie (Videoposnetek v časovnih presledkih)
  Interval 5 s
Shooting time (Čas fotografiranja) 25 minut
Exposure smoothing (Glajenje osvetlitve) On (Vklop)
Silent photography (Neslišno fotografiranje) Off (Izklop)
Choose image area (Izbira območja slike) FX
Frame size/frame rate (Velikost okvirja/hitrost snemanja) 1920×1080; 60p
Interval priority (Prednost intervala) Off (Izklop)
Focus shift shooting (Fotografiranje s pomikom izostritve)
  No. of shots (Št. posnetkov) 100
Focus step width (Širina koraka izostritve) 5
Interval until next shot (Interval do naslednjega posnetka) 0
First-frame exposure lock (Zaklepanje izostritve za prvi kader) On (Vklop)
Peaking stack image (Slika z zlaganjem ostrih delov slike) Don’t create (Ne ustvari)
Silent photography (Neslišno fotografiranje) Off (Izklop)
Starting storage folder (Priprava mape za shranjevanje)
  New folder (Nova mapa) U
Reset file numbering (Ponastavitev številčenja datotek) U
Silent photography (Neslišno fotografiranje) Off (Izklop)

Ponastavitev menija za fotografiranje med fotografiranjem ni na voljo.

Privzete nastavitve menija za snemanje

Možnost Privzeto
File naming (Poimenovanje datotek) DSC
Choose image area (Izbira območja slike) FX
Frame size/frame rate (Velikost okvirja/hitrost snemanja) 1920×1080; 60p
Movie quality (Kakovost videoposnetka) High quality (Visoka kakovost)
Movie file type (Vrsta datoteke videoposnetka) MOV
ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO)
  Maximum sensitivity (Največja občutljivost)

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Auto ISO control (mode M) (Samodejno upravljanje občutljivosti ISO (način M)) On (Vklop)
ISO sensitivity (mode M) (Občutljivost ISO (način M)) 100
White balance (Nastavitev beline) Same as photo settings (Enako kot nastavitve za fotografije)
  Fine-tune (Natančna nastavitev) A-B: 0, G-M: 0
Choose color temperature (Izbira barvne temperature) 5.000 K
Preset manual (Ročna prednastavitev) d-1
Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control) Same as photo settings (Enako kot nastavitve za fotografije)
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) Off (Izklop)
High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO) Normal (Običajni)
Vignette control (Upravljanje vinjetiranja) Normal (Običajni)
Diffraction compensation (Kompenzacija difrakcije) On (Vklop)
Auto distortion control (Samodejno upravljanje popačenja) On (Vklop)
Flicker reduction (Zmanjšanje utripanja) Auto (Samodejno)
Metering (Merjenje) Matrix metering (Matrično merjenje)
Focus mode (Način delovanja z izostritvijo) Full-time AF (Stalni AF)
AF-area mode (Način delovanja z območjem AF) Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja)
Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev) Same as photo settings (Enako kot nastavitve za fotografije)
Electronic VR (Elektronski VR) Off (Izklop)
Microphone sensitivity (Občutljivost mikrofona) Auto (Samodejno)
Attenuator (Atenuator) Disable (Onemogoči)
Frequency response (Frekvenčni odziv) Wide range (Širok razpon)
Wind noise reduction (Zmanjšanje šuma vetra) Off (Izklop)
Headphone volume (Glasnost v slušalkah) 15
Timecode (Časovna koda)
  Record timecodes (Snemanje časovnih kod) Off (Izklop)
Count-up method (Način prištevanja) Record run (Snemanje teka)
Drop frame (Izpuščen kader) On (Vklop)

Privzete nastavitve menija nastavitev po meri

Možnost Privzeto
a1 AF-C priority selection (Izbira prednosti AF-C) Release (Proženje)
a2 AF-S priority selection (Izbira prednosti AF-S) Focus (Izostritev)
a3 Focus tracking with lock-on (Sledenje ostrenja z zaklepanjem) 3
a4 Auto-area AF face/eye detection (Zaznavanje obrazov/oči pri AF s samodejno izbiro območja) Face and eye detection on (Vklopljeno zaznavanje obrazov in oči)
a5 Focus points used (Uporabljene točke ostrenja) All points (Vse točke)
a6 Store points by orientation (Ločeno glede na usmerjenost) No (Ne)
a7 AF activation (Aktiviranje AF) Shutter/AF-ON (Sprožilec/AF-ON)
a8 Limit AF-area mode selection (Omejitev izbire načina delovanja z območjem AF)
  Pinpoint AF (AF na manjšem območju) M
Single-point AF (AF z eno točko) M (Ni mogoče preklicati izbire.)
Dynamic-area AF (AF z dinamičnim območjem) M
Wide-area AF (S) (AF s širokim območjem (S)) M
Wide-area AF (L) (AF s širokim območjem (L)) M
Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja) M
a9 Focus point wrap-around (Preskok točke ostrenja) No wrap (Brez preskoka)
a10 Focus point options (Možnosti točk ostrenja)
  Manual focus mode (Način delovanja z ročnim ostrenjem) On (Vklop)
Dynamic-area AF assist (Pomoč AF za dinamično območje) On (Vklop)
a11 Low-light AF (AF pri nizki osvetlitvi) Off (Izklop)
a12 Built-in AF-assist illuminator (Vgrajena pomožna osvetlitev za AF) On (Vklop)
a13 Manual focus ring in AF mode (Obroč za ročno ostrenje v načinu delovanja z AF) Enable (Omogoči)
b1 EV steps for exposure cntrl (Koraki EV za upravljanje osvetlitve) 1/3 step (1/3 koraka)
b2 Easy exposure compensation (Preprosta kompenzacija osvetlitve) Off (Izklop)
b3 Center-weighted area (Sredinsko uteženo območje) ø 12 mm
b4 Fine-tune optimal exposure (Natančno prilagajanje optimalne osvetlitve)
  Matrix metering (atrično merjenje) 0
Center-weighted metering (Sredinsko uteženo merjenje) 0
Spot metering (Točkovno merjenje) 0
Highlight-weighted metering (Po svetlih delih uteženo merjenje) 0
c1 Shutter-release button AE-L (Sprožilec AE-L) Off (Izklop)
c2 Self-timer (Samosprožilec)
  Self-timer delay (Zakasnitev samosprožilca) 10 s
Number of shots (Število posnetkov) 1
Interval between shots (Interval med posnetki) 0,5 s
c3 Power off delay (Čas zakasnitve izklopa)
  Playback (Predvajanje) 10 s
Menus (Meniji) 1 min
Image review (Pregled slike) 4 s
Standby timer (Časovnik stanja pripravljenosti) 30 s
d1 CL mode shooting speed (Hitrost snemanja pri neprekinjenem fotografiranju z majhno hitrostjo) 3 fps (3 posnetke na sekundo)
d2 Max. continuous release (Maks. št. zaporednih posnetkov) 200
d3 Sync. release mode options (Možnosti načina sinhroniziranega proženja) Sync (Sinhronizacija)
d4 Exposure delay mode (Način zakasnjene osvetlitve) Off (Izklop)
d5 Shutter type (Vrsta zaklopa) Auto (Samodejno)
d6 Limit selectable image area (Omejitev izbire območja slike)
  FX (36×24) M (Ni mogoče preklicati izbire.)
DX (24×16) M
5:4 (30×24) (samo Z 7) M
1:1 (24×24) M
16:9 (36×20) M
d7 File number sequence (Nadaljevanje številčenja datotek) On (Vklop)
d8 Apply settings to live view (Uporabi nastavitve za pogled v živo) On (Vklop)
d9 Framing grid display (Prikaz mreže za kadriranje) Off (Izklop)
d10 Peaking highlights (Obarvanje svetlih delov slike)
  Peaking level (Stopnja prikaza ostrih delov slike) Off (Izklop)
Peaking highlight color (Barva označevanja ostrih delov slike) Red (Rdeča)
d11 View all in continuous mode (Ogled vseh v neprekinjenem načinu) On (Vklop)
e1 Flash sync speed (Hitrost sinhronizacije bliskavice) 1/200 s
e2 Flash shutter speed (Čas zaklopa z bliskavico) 1/60 s
e3 Exposure comp. for flash (Kompenzacija osvetlitve za bliskavico) Entire frame (Celotni kader)
e4 Auto c ISO sensitivity control (Samodejno c upravljanje občutljivosti ISO) Subject and background (Motiv in ozadje)
e5 Modeling flash (Predogled osvetlitve bliskavice) On (Vklop)
e6 Auto bracketing (mode M) (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami (način M)) Flash/speed (Bliskavica/hitrost)
e7 Bracketing order (Vrstni red funkcije več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami) MTR > under > over (MTR > pod > nad)
f1 Customize i menu (Prilagoditev menija i po meri) Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control);
White balance (Nastavitev beline);
Image quality (Kakovost slike);
Image size (Velikost slike);
Flash mode (Način delovanja z bliskavico);
Metering (Merjenje);
Wi-Fi connection (Povezava Wi-Fi);
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting);
Release mode (Način proženja);
Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev);
AF-area mode (Način delovanja z območjem AF);
Focus mode (Način delovanja z izostritvijo)
f2 Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)
  Fn1 button (Gumb Fn1) White balance (Nastavitev beline)
Fn2 button (Gumb Fn2) Focus mode/AF-area mode (Način delovanja z izostritvijo/način delovanja z območjem AF)
AF-ON button (Gumb AF-ON) AF-ON
Sub-selector (Pomožni izbirnik) Focus point selection (Izbira točke ostrenja)
Sub-selector center (Sredina pomožnega izbirnika) AE/AF lock (Zaklepanje AE/AF)
Movie record button (Gumb za snemanje videoposnetka) None (Brez)
Lens Fn button (Gumb Fn objektiva) AE/AF lock (Zaklepanje AE/AF)
Lens Fn2 button (Gumb Fn2 objektiva) AF-ON
Lens control ring (Gumb za upravljanje objektiva) (Odvisno od objektiva)
f3 OK button (Gumb V redu)
  Shooting mode (Način delovanja za fotografiranje) Select center focus point (Izbira središčne točke ostrenja)
Playback mode (Način predvajanja) Zoom on/off (Vključena/izključena povečava)
  Zoom on/off (Vključena/izključena povečava) 1 : 1 (100%)
f4 Shutter spd & aperture lock (Zaklepanje časa zaklopa in zaslonke)
  Shutter speed lock (Zaklepanje časa zaklopa) Off (Izklop)
Aperture lock (Zaklepanje zaslonke)
f5 Customize command dials (Nastavitev vrtljivih gumbov za upravljanje po meri)
  Reverse rotation (Obratno vrtenje)

Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve): U

Shutter speed/aperture (Čas zaklopa/zaslonka): U

Change main/sub (Zamenjava funkcij vrtljivega glavnega gumba za upravljanje in vrtljivega pomožnega gumba za upravljanje)

Exposure setting (Nastavitev osvetlitve): Off (Izklop)

Autofocus setting (Nastavitev samodejnega ostrenja): Off (Izklop)

Menus and playback (Meniji in predvajanje) Off (Izklop)
Sub-dial frame advance (Menjavanje kadrov z vrtljivim pomožnim gumbom) 10 frames (10 kadrov)
f6 Release button to use dial (Sprostitev gumba za uporabo vrtljivega gumba) No (Ne)
f7 Reverse indicators (Obrnjeni kazalniki)
g1 Customize i menu (Prilagoditev menija i po meri) Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control);
White balance (Nastavitev beline);
Frame size and rate/Image quality (Velikost okvirja in hitrost snemanja/kakovost slike);
Microphone sensitivity (Občutljivost mikrofona);
Choose image area (Izbira območja slike);
Metering (Merjenje);
Wi-Fi connection (Povezava Wi-Fi);
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting);
Electronic VR (Elektronski VR);
Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev);
AF-area mode (Način delovanja z območjem AF);
Focus mode (Način delovanja z izostritvijo)
g2 Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)
  Fn1 button (Gumb Fn1) White balance (Nastavitev beline)
Fn2 button (Gumb Fn2) Focus mode/AF-area mode (Način delovanja z izostritvijo/način delovanja z območjem AF)
AF-ON button (Gumb AF-ON) AF-ON
Sub-selector center (Sredina pomožnega izbirnika) AE/AF lock (Zaklepanje AE/AF)
Shutter-release button (Sprožilec) Take photos (Fotografiranje)
Lens control ring (Gumb za upravljanje objektiva) (Odvisno od objektiva)
g3 OK button (Gumb V redu) Select center focus point (Izbira središčne točke ostrenja)
g4 AF speed (Hitrost AF) 0
  When to apply (Kdaj uporabiti) Always (Vedno)
g5 AF tracking sensitivity (Občutljivost sledenja AF) 4
g6 Highlight display (Prikaz svetlih delov)
  Display pattern (Vzorec prikaza) Off (Izklop)
Highlight display threshold (Prag prikaza svetlih delov) 248

Privzete nastavitve nastavitvenega menija

Možnost Privzeto
Time zone and date (Časovni pas in datum)
  Daylight saving time (Poletni čas) Off (Izklop)
Monitor brightness (Svetlost zaslona) 0
Monitor color balance (Ravnotežje barv zaslona) A-B: 0, G-M: 0
Viewfinder brightness (Svetlost iskala) Auto (Samodejno)
Viewfinder color balance (Ravnotežje barv iskala) A-B: 0, G-M: 0
Control panel brightness (Svetlost nadzorne plošče) Auto (Samodejno)
Limit monitor mode selection (Omejitev izbire načina zaslona)
  Automatic display switch (Samodejni preklop prikaza) M
Viewfinder only (Samo iskalo) M
Monitor only (Samo zaslon) M
Prioritize viewfinder (Prednost iskala) M
Information display (Prikaz informacij) Dark on light (Temno na svetlem)
AF fine-tune (Natančno nastavljanje AF)
  AF fine-tune (On/Off) (Natančno nastavljanje AF (vklop/izklop)) Off (Izklop)
Clean image sensor (Čiščenje slikovnega tipala)
  Automatic cleaning (Samodejno čiščenje) Clean at shutdown (Očisti ob izklopu)
Beep options (Možnosti piska)
  Beep on/off (Vklop/izklop piska) Off (Izklop)
Volume (Glasnost) 2
Pitch (Frekvenca) Low (Nizko)
Touch controls (Krmilni elementi na dotik)
  Enable/disable touch controls (Omogoči/onemogoči krmilne elemente na dotik) Enable (Omogoči)
Full-frame playback flicks (Frcanje v celozaslonskem predvajanju) Left V Right (Levo V desno)
HDMI
  Output resolution (Izhodna ločljivost) Auto (Samodejno)
Advanced (Napredno)
  Output range (Izhodni doseg) Auto (Samodejno)
External recording control (Zunanje upravljanje snemanja) Off (Izklop)
Output data depth (Globina izhodnih podatkov) 8 bit (8-bitna)
N-Log setting (Nastavitve N-Log) Off (Izklop)
View assist (Pomoč pri ogledu) Off (Izklop)
Location data (Lokacijski podatki)
  Standby timer (Časovnik stanja pripravljenosti) Enable (Omogoči)
Set clock from satellite (Nastavitev ure s satelitom) Yes (Da)
Wireless remote (WR) options (Možnosti brezžičnega daljinskega upravljalnika (WR))
  LED lamp (Lučka LED) On (Vklop)
Link mode (Način povezave) Pairing (Združevanje)
Assign remote (WR) Fn button (Funkcija oddaljenega (WR) gumba Fn) None (Brez)
Airplane mode (Letalski način) Disable (Onemogoči)
Slot empty release lock (Zapora proženja pri prazni reži) Enable release (Omogoči proženje)