Pritisnite sprostitev zaklepanja vrtljivega gumba za izbiro načina in zavrtite vrtljivi gumb za izbiro načina, da izberete med naslednjimi načini:

Vrtljivi gumb za izbiro načina

Sprostitev zaklepanja vrtljivega gumba za izbiro načina

 • b Samodejno: Način osnovnega fotografiranja, v katerem fotoaparat nastavi osvetlitev in barvni odtenek (0 Fotografiranje (način b), Snemanje videoposnetkov (način b)).
 • P Programski samodejni način: Fotoaparat nastavi čas zaklopa in zaslonko za doseganje najboljše osvetlitve. Priporočamo pri spontanih slikah in v okoliščinah, kjer nimate dovolj časa za prilagajanje nastavitev fotoaparata.
 • S Prioriteta zaklopa: Sami nastavite čas zaklopa; fotoaparat izbere zaslonko za najboljši rezultat. Uporabite za zamrznitev ali zameglitev gibanja.
 • A Prioriteta zaslonke: Sami nastavite zaslonko; fotoaparat izbere čas zaklopa za najboljši rezultat. Uporabite za zameglitev ozadja ali za postavitev ospredja in ozadja v žarišče.
 • M Ročni način: Vi nastavite čas zaklopa in zaslonko. Za dolgo osvetlitev nastavite čas zaklopa na ročno zapiranje zaklopa (bulb) ali čas.
 • U1, U2, U3 Načini uporabniških nastavitev: Tem položajem dodelite pogosto uporabljene nastavitve za hitri priklic.

P: Programski samodejni način

V tem načinu fotoaparat samodejno naravna čas zaklopa in zaslonko po vgrajenem programu, da zagotovi optimalno osvetlitev v večini okoliščin. Različne kombinacije časa zaklopa in zaslonke, ki dajo enako osvetlitev, lahko izberete, tako da obrnete vrtljivi glavni gumb za upravljanje (»prilagodljiv program«). Ko je vključen prilagodljiv program, je prikazan kazalnik prilagodljivega programa (U). Za ponovno nastavitev privzetega časa zaklopa in zaslonke vrtljivi glavni gumb za upravljanje zavrtite, da kazalnik izgine, izberite drug način ali izklopite fotoaparat.

S: Prioriteta zaklopa

V prioriteti zaklopa izberete čas zaklopa, fotoaparat pa samodejno izbere zaslonko za optimalno osvetlitev. Čas zaklopa izberete, tako da zavrtite vrtljivi glavni gumb za upravljanje. Čas zaklopa lahko nastavite na »× 200« ali na vrednosti med 30 s in 1/8.000 s in ga zaklenete pri izbrani nastavitvi (0 f4: Shutter Spd & Aperture Lock (Zaklepanje časa zaklopa in zaslonke)).

Zaslon

Nadzorna plošča

A: Prioriteta zaslonke

Pri prioriteti zaslonke izberete zaslonko, medtem ko fotoaparat samodejno izbere čas zaklopa za optimalno osvetlitev. Za izbiro zaslonke med najmanjšo in največjo vrednostjo za določen objektiv zavrtite vrtljivi pomožni gumb za upravljanje. Zaslonko lahko zaklenete pri izbrani nastavitvi (0 f4 Shutter Spd & Aperture Lock (Zaklepanje časa zaklopa in zaslonke)).

Zaslon

Nadzorna plošča

Nastavitve osvetlitve načina videoposnetka

Naslednje nastavitve osvetlitve lahko spreminjate v načinu za snemanje videoposnetkov:

  Zaslonka Čas zaklopa Občutljivost ISO
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Osvetlitev za način S je enakovredna načinu P.

Zgornjo mejo za občutljivost ISO lahko izberete z možnostjo ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO) > Maximum sensitivity (Najvišja občutljivost) v meniju za snemanje videoposnetkov.

Ne glede na možnost, izbrano za ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO) > Maximum sensitivity (Najvišja občutljivost) ali za ISO sensitivity (mode M) (Občutljivost ISO (način M)), je zgornja meja, kadar je za Electronic VR (Elektronski VR) izbrano On (Vklop) v meniju za snemanje videoposnetkov, ISO 25600 (Z 7) ali 51200 (Z 6).

Če je v meniju za snemanje videoposnetkov za ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO) > Auto ISO control (mode M) (Samodejno upravljanje občutljivosti ISO (način M)) izbrano On (Vklop), lahko zgornjo mejo za občutljivost ISO izberete z možnostjo Maximum sensitivity (Najvišja občutljivost).

M: Ročni način

V ročnem načinu osvetlitve imate nadzor tako nad časom zaklopa kot nad nastavitvijo zaslonke. Obrnite vrtljivi glavni gumb za upravljanje, da izberete čas zaklopa, in vrtljivi pomožni gumb za upravljanje, da določite zaslonko. Čas zaklopa lahko nastavite na »× 200« ali na vrednosti med 30 s in 1/8000 s ali pa lahko zaklop držite odprt nedoločen čas za dolgo osvetlitev (0 Dolge osvetlitve (način M)). Zaslonko lahko nastavite na vrednosti med najmanjšo in največjo za objektiv. Osvetlitev preverite s kazalniki osvetljenosti.

Zaslon

Čas zaklopa

Zaslonka

Nadzorna plošča

Čas zaklopa

Zaslonka

Čas zaklopa in zaslonko lahko zaklenete pri izbranih nastavitvah.

Kazalniki osvetljenosti

Kazalniki osvetljenosti prikazujejo, ali bi bila fotografija pri trenutnih nastavitvah premalo ali preveč osvetljena. Glede na možnost, ki ste jo izbrali za nastavitev po meri b1 (EV steps for exposure cntrl (Koraki EV za upravljanje osvetlitve)), je količina premajhne ali prevelike osvetlitve prikazana v korakih po 1/3 EV ali 1/2 EV. Če so omejitve sistema merjenja osvetlitve presežene, prikazi utripajo.

  Nastavitev po meri b1, nastavljena na »1/3 step (1/3 koraka)«
Optimalna osvetlitev Podosvetljeno za 1/3 EV Preosvetljeno za več kot 3 EV
Zaslon
Iskalo

Samodejno upravljanje občutljivosti ISO (način M)

Če je omogočeno samodejno upravljanje občutljivosti ISO (0 Samodejno upravljanje občutljivosti ISO), se občutljivost ISO samodejno prilagodi za dosego optimalne osvetlitve pri izbranemu času zaklopa in zaslonki.

Uporabniške nastavitve: Načini U1, U2, in U3

Dodelite pogosto uporabljene nastavitve položajem U1, U2 in U3 na vrtljivem gumbu za izbiro načina.

Shranjevanje uporabniških nastavitev

Če želite shraniti nastavitve, upoštevajte spodnja navodila:

 1. Izberite način.

  Zavrtite vrtljivi gumb za izbiro načina na želeni način.

 2. Prilagodite nastavitve.

  Po želji prilagodite nastavitve fotoaparata, vključno z:

  • možnostmi menija za fotografiranje,
  • možnostmi menija za snemanje,
  • nastavitvami po meri in
  • načinom delovanja za fotografiranje, časom zaklopa (načina S in M), zaslonko (načina A in M), prilagodljivim programom (način P), kompenzacijo osvetlitve in kompenzacijo bliskavice.
 3. Izberite Save user settings (Shrani uporabniške nastavitve).

  Osvetlite Save user settings (Shrani uporabniške nastavitve) v nastavitvenem meniju in pritisnite 2.

 4. Izberite položaj.

  Osvetlite Save to U1 (Shrani na U1), Save to U2 (Shrani na U2) ali Save to U3 (Shrani na U3) in pritisnite 2.

 5. Shranite uporabniške nastavitve.

  Označite Save settings (Shrani nastavitve) in pritisnite J, da dodelite nastavitve, ki ste jih izbrali v 1. in 2. koraku, položaju na vrtljivem gumbu za izbiro načina, ki ste ga izbrali v 4. koraku.

Priklic uporabniških nastavitev

Vrtenje vrtljivega gumba za izbiro načina na U1, U2 ali U3 prikliče nastavitve, ki ste jih nazadnje shranili na ta položaj.

Ponastavitev uporabniških nastavitev

Za ponastavitev nastavitev za U1, U2 ali U3 na privzete vrednosti:

 1. Izberite Reset user settings (Ponastavitev uporabniških nastavitev).

  Osvetlite Reset user settings (Ponastavitev uporabniških nastavitev) v nastavitvenem meniju in pritisnite 2.

 2. Izberite položaj.

  Osvetlite Reset U1 (Ponastavitev U1), Reset U2 (Ponastavitev U2) ali Reset U3 (Ponastavitev U3) in pritisnite 2.

 3. Ponastavite uporabniške nastavitve.

  Osvetlite Reset (Ponastavitev) in pritisnite J, da obnovite privzete nastavitve za izbrani položaj. Fotoaparat deluje v načinu P.

Uporabniške nastavitve

Naslednjega ni mogoče shraniti na U1, U2 ali U3.

Meni za fotografiranje:

 • Storage folder (Mapa za shranjevanje)
 • Choose image area (Izbira območja slike)
 • Manage Picture Control (Upravljanje funkcij Picture Control)
 • Multiple exposure (Večkratna osvetlitev)
 • Interval timer shooting (Intervalno fotografiranje)
 • Time-lapse movie (Videoposnetek v časovnih presledkih)
 • Focus shift shooting (Fotografiranje s pomikom izostritve)

Meni za snemanje:

 • Choose image area (Izbira območja slike)
 • Manage Picture Control (Upravljanje funkcij Picture Control)

Dolge osvetlitve (način M)

Izberite spodnja časa zaklopa za dolge osvetlitve gibljivih luči, zvezd, nočnih prizorov ali ognjemetov.

 • Čas zaklopa: ročno zapiranje zaklopa (bulb) (35-sekundna osvetlitev)
 • Zaslonka: f/25
 • Ročno zapiranje zaklopa (bulb): Zaklop ostane odprt, dokler je pritisnjen sprožilec.
 • Čas: Osvetlitev se začne, ko pritisnete sprožilec, in konča, ko ga še drugič pritisnete.

Da ne bi prišlo do zameglitve, fotoaparat namestite na stativ ali uporabite dodatni brezžični daljinski upravljalnik, kabelski sprožilec ali drugo napravo za daljinsko sprožanje. Nikon prav tako priporoča, da uporabite popolnoma napolnjeno polnilno baterijo ali dodatni napajalnik ter električni priključek, da preprečite izpad napajanja, ko je zaklop odprt. Upoštevajte, da je pri dolgih osvetlitvah lahko prisoten šum (svetle pege, naključno razporejene svetle slikovne točke ali meglica). Svetle točke in meglico lahko zmanjšate, tako da izberete On (Vklop) za Long exposure NR (Zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi) v meniju za fotografiranje.

 1. Pripravite fotoaparat.

  Fotoaparat namestite na stativ ali na stabilno, ravno površino.

 2. Izberite način M.

  Zavrtite vrtljivi gumb za izbiro načina na M.

 3. Izberite čas zaklopa.

  Obrnite vrtljivi glavni gumb za upravljanje, da izberete čas zaklopa za Bulb (Ročno zapiranje zaklopa (bulb)) ali Time (Čas).

  Ročno zapiranje zaklopa (bulb)

  Čas

 4. Odprite zaklop.

  Ročno zapiranje zaklopa (bulb): Po izostritvi pritisnite sprožilec do konca. Sprožilec držite pritisnjen, dokler osvetlitev ni končana.

  Čas: Pritisnite sprožilec do konca.

 5. Zaprite zaklop.

  Ročno zapiranje zaklopa (bulb): Spustite sprožilec.

  Čas: Pritisnite sprožilec do konca.