Pri privzetih nastavitvah se v načinu za fotografiranje pojavijo naslednji elementi v meniju i.

Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control)

Izberite funkcijo Picture Control glede na motiv ali vrsto scene.

Možnost Opis
n Auto (Samodejno) Fotoaparat samodejno prilagodi barvne odtenke in tone na podlagi funkcije Picture Control Standard (Standardno). Polt portretnih motivov bo mehkejša in listje ter nebo pri posnetkih na prostem bodo živahnejši kot pri slikah, posnetih s funkcijo Picture Control Standard (Standardno).
Q Standard (Standardno) Standarden način obdelave za uravnotežene rezultate. Priporočljivo za večino primerov.
R Neutral (Nevtralno) Minimalna obdelava za posnetke naravnega videza. Izberite pri fotografijah, ki jih nameravate pozneje obdelati ali retuširati.
S Vivid (Živahno) Za slike bolj poudarjenih, živahnih barv z učinkom natisnjene fotografije. Izberite pri fotografijah s poudarjenimi osnovnimi barvami.
T Monochrome (Monokromatsko) Posnemite monokromatske fotografije.
o Portrait (Portret) Obdelajte portrete, da bo imela koža naravno teksturo in zaokrožen občutek.
p Landscape (Pokrajina) Prikaže živahne pokrajine in mesta.
q Flat (Izprano) Ohranijo se podrobnosti v širokem razponu tonov od svetlih delov (posnetka) do senc. Izberite pri fotografijah, ki jih nameravate pozneje temeljito obdelati ali retuširati.
k01–k20 Creative Picture Control (Ustvarjalne funkcije Picture Control) Izbirajte med naslednjimi funkcijami Picture Control: Dream (Sanje), Morning (Jutro), Pop, Sunday (Nedelja), Somber (Otožno), Dramatic (Dramatično), Silence (Tišina), Bleached (Beljeno), Melancholic (Melanholično), Pure (Čisto), Denim, Toy (Igrača), Sepia (Sepija), Blue (Modro), Red (Rdeče), Pink (Rožnato), Charcoal (Oglje), Graphite (Grafit), Binary (Binarno) in Carbon (Karbon).

Da prikažete nastavitve funkcij Picture Control, osvetlite funkcijo Picture Control in pritisnite 3. Spremembe nastavitev si lahko predogledate v prikazu (0 Spreminjanje funkcij Picture Control).

Trenutna funkcija Picture Control je označena z ikono v prikazu med fotografiranjem.

Spreminjanje funkcij Picture Control

Funkcije Picture Control je mogoče spremeniti, tako da ustrezajo sceni ali ustvarjalnemu namenu fotografa. Osvetlite Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control) v meniju i in pritisnite J, da prikažete seznam funkcij Picture Control, nato osvetlite funkcijo Picture Control in pritisnite 3, da prikažete nastavitve funkcij Picture Control. Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite želeno nastavitev, in pritisnite 4 ali 2 za izbiro vrednosti v korakih po 1 ali zavrtite vrtljivi pomožni gumb za upravljanje za izbiro vrednosti v korakih po 0,25 (razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbrano funkcijo Picture Control). Privzete nastavitve lahko obnovite, tako da pritisnete gumb O.

Ko končate s prilagajanjem nastavitev po svojih željah, pritisnite J, da spremembe začnejo delovati in se vrnete v meni i. Funkcije Picture Control, ki so bile spremenjene s privzetih nastavitev, so prikazane z zvezdico (»U«).

Predhodne nastavitve

Kazalnik j pod prikazom vrednosti v nastavitvenem meniju funkcij Picture Control označuje predhodno vrednost določene nastavitve.

»A« (Samodejno)

Če izberete možnost A (samodejno), ki je na voljo za nekatere nastavitve, lahko fotoaparat samodejno prilagodi nastavitev. Rezultati se lahko razlikujejo glede na osvetlitev ter položaj motiva v kadru.

Funkcija Picture Control »n Auto (Samodejno)«

Če je možnost n Auto (Samodejno) izbrana za nastavitev funkcij Picture Control, lahko nastavitve prilagodite v razponu med A−2 do A+2.

Na voljo so naslednje nastavitve:

Možnost Opis
Effect level (Stopnja učinka) Zmanjšajte ali povečajte učinek Creative Picture Control (Ustvarjalne funkcije Picture Control).
Quick sharp (Hitro ostrenje)

Hitro prilagodite nivoje za uravnotežene možnosti Sharpening (Ostrenje), Mid-range sharpening (Ostrenje srednjih tonov) in Clarity (Jasnost). Prav tako lahko spreminjate naslednje parametre:

 • Sharpening (Ostrenje): Nadzorujte ostrino podrobnosti in obrisov.
 • Mid-range sharpening (Ostrenje srednjih tonov): Prilagodite ostrino glede na finost vzorcev in črt srednjih tonih, na katere vplivata Sharpening (Ostrenje) in Clarity (Jasnost).
 • Clarity (Jasnost): Prilagodite celotno ostrino in ostrino debelejših obrisov, ne da bi vplivali na svetlost ali dinamično območje.
  Sharpening (Ostrenje)
Mid-range sharpening (Ostrenje srednjih tonov)
Clarity (Jasnost)
Contrast (Kontrast) Prilagodite kontrast.
Brightness (Svetlost) Povečajte ali zmanjšajte svetlost, ne da bi izgubili podrobnosti na svetlih delih ali sencah.
Saturation (Nasičenost) Nadzorujte živahnost barv.
Hue (Barvni odtenek) Prilagodite barvni odtenek.
Filter effects (Učinki filtra) Ustvarite učinek barvnih filtrov na monokromatskih slikah.
Toning (Toniranje) Določite odtenek, ki je uporabljen na monokromatskih slikah. S pritiskom 3, ko je izbrana možnost, ki ni B&W (črno-bela), se prikažejo možnosti nasičenosti.
Toning (Toniranje) (Creative Picture Control (Kreativne funkcije Picture Control)) Prilagodite odtenek barve, ki se uporablja za ustvarjalne funkcije Picture Control.

Učinki filtra

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Način Nastavitev
Y (rumena) Te možnosti poudarijo kontrast in jih lahko uporabite za zmanjšanje svetlosti neba pri fotografijah pokrajin. Oranžna ustvari večji kontrast kot rumena, rdeča pa večji kontrast kot oranžna.
O (oranžna)
R (rdeča)
G (zelena) Zelena zmehča tone kože in jo lahko uporabite za fotografiranje portretov.

White Balance (Nastavitev beline)

Prilagodite nastavitev beline (za več informacij glejte »Nastavitev beline«, 0 Nastavitev beline).

Možnost
4 Auto (Samodejno)
  Keep white (reduce warm colors) (Ohrani belo (zmanjšaj tople barve))
Keep overall atmosphere (Ohrani celotno vzdušje)
Keep warm lighting colors (Ohrani tople barve osvetlitve)
D Natural light auto (Samodejno za naravno svetlobo)
H Direct sunlight (Neposredna sončna svetloba)
G Cloudy (Oblačno)
M Shade (Senca)
J Incandescent (Žareča)
I Fluorescent (Fluorescenčna)
  Sodium-vapor lamps (Natrijeve svetilke)
Warm-white fluorescent (Topla bela fluorescenčna)
White fluorescent (Bela fluorescenčna)
Cool-white fluorescent (Hladna bela fluorescenčna)
Day white fluorescent (Dnevna bela fluorescenčna)
Daylight fluorescent (Dnevna fluorescenčna)
High temp. mercury-vapor (Visoka temperatura - živosrebrna svetilka)
5 Flash (Bliskavica)
K Choose color temperature (Izbira barvne temperature)
L Preset manual (Ročna prednastavitev)

S pritiskom 3, ko je osvetljena možnost Auto (Samodejno) ali Fluorescent (Fluorescenčno), boste prikazali podmožnosti za osvetljeni element.

Trenutna možnost nastavitve beline je označena z ikono v prikazu med fotografiranjem.

Natančna nastavitev beline

Če izberete White balance (Nastavitev beline) v meniju i, boste prikazali seznam možnosti nastavitve beline. Če je osvetljena možnost, ki ni Choose color temperature (Izbira barvne temperature), lahko s pritiskom 3 prikažete možnosti natančne nastavitve. Vse spremembe možnosti natančne nastavitve si lahko predogledate v prikazu.

G Povečanje zelene
B Povečanje modre
A Povečanje jantarne
M Povečanje vijolične

Dotaknite se puščic v prikazu ali uporabite večnamenski izbirnik, da natančno prilagodite nastavitev beline. Pritisnite J, da shranite nastavitve in se vrnete v meni i.

Zvezdica (»U«) poleg ikone nastavitve beline v prikazu za fotografiranje pomeni, da je aktivna natančna nastavitev.

Izbira barvne temperature

Če izberete White balance (Nastavitev beline) v meniju i, boste prikazali seznam možnosti nastavitve beline. Ko je osvetljena Choose color temperature (Izbira barvne temperature), si lahko možnosti barvne temperature ogledate s pritiskom 3.

Vrednost za os Jantarna–Modra

Vrednost za os Zelena–Vijolična

Pritisnite 4 ali 2, da osvetlite številke na osi Jantarna–Modra ali Zelena–Vijolična, in pritisnite 1 ali 3 za spremembo. Pritisnite J, da shranite nastavitve in se vrnete v meni i. Če je za os Zelena–Vijolična izbrana vrednosti, ki ni nič, bo ob ikoni nastavitve beline prikazana zvezdica (»U«).

Izbira barvne temperature

Pri uporabi fluorescenčne osvetlitve ne boste dosegli želenih rezultatov. Za fluorescenčne svetlobne vire izberite I (Fluorescent (Fluorescenčna)). Pri ostalih virih svetlobe naredite preskusni posnetek in se prepričajte, da je izbrana vrednost ustrezna.

Ročna prednastavitev

Z ročno prednastavitvijo lahko posnamete in dostopate do šest nastavitev beline po meri za fotografiranje pri mešani svetlobi ali za kompenzacijo učinka, ki nastane pri svetlobnih virih z močnimi barvnimi odtenki. Sledite spodnjim korakom, če želite izmeriti vrednost prednastavitve beline.

 1. Prikažite prednastavitve beline.

  Osvetlite Preset manual (Ročna prednastavitev) v meniju i in pritisnite 3 za prikaz seznama prednastavitev beline.

 2. Izberite prednastavitev.

  Osvetlite želeno prednastavitev beline (d-1 do d-6) in pritisnite J, da izberete označeno prednastavitev in se vrnete v meni gumba i.

  Zaščitene prednastavitve

  Prednastavitve, ki so označene z ikono g, so zaščitene in jih ne morete spremeniti.

 3. Izberite način neposrednega merjenja.

  Osvetlite White balance (Nastavitev beline) v meniju i in pridržite J, dokler ikoni L v prikazu za fotografiranje in na nadzorni plošči ne pričneta utripati in se cilj nastavitve beline (r) ne prikaže na izbrani točki ostrenja.

 4. Izmerite nastavitev beline.

  Za merjenje nastavitev beline tapnite bel ali siv predmet ali uporabite večnamenski izbirnik, da umestite r nad belo ali sivo območje prikaza, in nato pritisnite J ali pa sprožilec do konca (upoštevajte, da r ni mogoče premestiti, ko je pritrjena dodatna bliskavica, v tem primeru boste morali nastavitev beline izmeriti z belim ali sivim predmetom, umeščenim v sredino kadra).

  Če fotoaparat ne more izmeriti nastavitve beline, bo prikazano sporočilo. Poskusite znova izmeriti nastavitev beline z drugačnim ciljem.

 5. Zapustite način neposrednega merjenja.

  Za izhod iz načina neposrednega merjenja pritisnite gumb i.

Merjenje ročne prednastavitve beline

Ročne prednastavitve beline ni mogoče izmeriti, ko poteka fotografiranje HDR ali z večkratno osvetlitvijo.

Način neposrednega merjenja

Neposredni način merjenja se konča, če v času, izbranem za nastavitev po meri c3 (Power off delay (Čas zakasnitve izklopa)) > Standby timer (Časovnik stanja pripravljenosti), ne izvedete nobenega dejanja.

Upravljanje prednastavitev

Možnost White balance (Nastavitev beline) > Preset manual (Ročna prednastavitev) v meniju za fotografiranje lahko uporabite za kopiranje nastavitve beline z obstoječe fotografije v izbrano prednastavitev, dodajanje opomb ali zaščito prednastavitev.

Ročna prednastavitev: izbira prednastavitve

Če želite izbrati prednastavitev, izberite White balance (Nastavitev beline) > Preset manual (Ročna prednastavitev) v meniju za fotografiranje, nato osvetlite prednastavitev in pritisnite J. Če trenutno za izbrano prednastavitev ne obstaja vrednost, bo belina nastavljena na 5200 K, enako kot za možnost Direct sunlight (Neposredna sončna svetloba).

Image quality(Kakovost slike)

Izberite obliko zapisa datoteke za fotografije.

Možnost Opis
NEF (RAW) + JPEG finem
(NEF (RAW) + natančni JPEGm)
Posnemite dve kopiji vsake fotografije: sliko NEF (RAW) in kopijo JPEG. Med predvajanjem se prikaže samo kopija JPEG, a če izbrišete kopijo JPEG, izbrišete tudi sliko NEF (RAW). Sliko NEF (RAW) si je mogoče ogledati samo z računalnikom.
NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW) + natančni JPEG)
NEF (RAW) + JPEG normalm
(NEF (RAW) + običajni JPEGm)
NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW) + običajni JPEG)
NEF (RAW) + JPEG basicm
(NEF (RAW) + osnovni JPEGm)
NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW) + osnovni JPEG)
NEF (RAW) Za snemanje fotografij v zapisu NEF (RAW).
JPEG finem (Natančni JPEGm) Za snemanje fotografij v zapisu JPEG. Stiskanje se povečuje in velikost datoteke se zmanjšuje, ko se kakovost spreminja iz »natančne«, »običajne« do »osnovne«. Izberite možnosti z m, da povečate kakovost, in možnosti brez m, da zagotovite, da imajo vse slike bolj ali manj isto velikost datoteke.
JPEG fine (Natančni JPEG)
JPEG normalm (Običajni JPEGm)
JPEG normal (Običajni JPEG)
JPEG basicm (Osnovni JPEGm)
JPEG basic (Osnovni JPEG)
TIFF (RGB) Snemajte fotografije v nestisnjenem formatu TIFF-RGB pri bitni globini 8 bitov na kanal (24-bitna barva).

Trenutno izbrana možnost je prikazana v prikazu med fotografiranjem.

NEF (RAW)

Datoteke slike NEF (RAW) (pripona »*.nef«) vsebujejo izhodne neobdelane podatke iz slikovnega tipala. Z uporabo Nikonove programske opreme ViewNX-i ali Capture NX-D lahko prilagodite in znova prilagodite nastavitve, kot so kompenzacija osvetlitve in nastavitev beline, kakor pogosto želite, ne da bi se poslabšala kakovost slike, zaradi česar je ta format idealen za fotografije, ki bodo obdelane na več različnih načinov. ViewNX-i in Capture NX-D sta na voljo brezplačno v Središču za prenos Nikon.

Postopek pretvorbe slik NEF (RAW) v druge formate, kot je JPEG, imenujemo »Obdelava NEF (RAW)«. Slike NEF (RAW) lahko shranite v druge formate s programoma ViewNX-i in Capture NX-D ali z možnostjo NEF (RAW) processing (Obdelava NEF (RAW)) v meniju za retuširanje fotoaparata.

Image size (Velikost slike)

Izberite velikost, s katero se snemajo fotografije.

Možnost Opis
NEF (RAW) Large (Velika) Izberite velikost za fotografije, posnete v formatu NEF (RAW). NEF (RAW) je na voljo, samo ko je za kakovost slike izbrana možnost NEF (RAW).
Medium (Srednja)
Small (Majhna)
JPEG/TIFF Large (Velika) Izberite velikost za fotografije, posnete v formatu JPEG ali TIFF.
Medium (Srednja)
Small (Majhna)

Trenutno izbrana možnost je prikazana v prikazu med fotografiranjem.

Fizične mere fotografij v slikovnih točkah se spreminjajo z možnostjo, ki je izbrana za Choose image area (Izbira območja slike).

Z 7:

  Velikost slike
Large (Velika) Medium (Srednja) Small (Majhna)
Območje slike FX (36 × 24) 8.256 × 5.504 6.192 × 4.128 4.128 × 2.752
DX (24 × 16) 5.408 × 3.600 4.048 × 2.696 2.704 × 1.800
5 : 4 (30 × 24) 6.880 × 5.504 5.152 × 4.120 3.440 × 2.752
1 : 1 (24 × 24) 5.504 × 5.504 4.128 × 4.128 2.752 × 2.752
16 : 9 (36 × 20) 8.256 × 4.640 6.192 × 3.480 4.128 × 2.320

Z 6:

  Velikost slike
Large (Velika) Medium (Srednja) Small (Majhna)
Območje slike FX (36 × 24) 6.048 × 4.024 4.528 × 3.016 3.024 × 2.016
DX (24 × 16) 3.936 × 2.624 2.944 × 1.968 1.968 × 1.312
1 : 1 (24 × 24) 4.016 × 4.016 3.008 × 3.008 2.000 × 2.000
16 : 9 (36 × 20) 6.048 × 3.400 4.528 × 2.544 3.024 × 1.696

Flash Mode (Način delovanja z bliskavico)

Izberite način delovanja z bliskavico za dodatne bliskavice (0 Načini delovanja z bliskavico). Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na način, izbran z vrtljivim gumbom za izbiro načina.

Možnost Na voljo v
I Fill flash
(Doosvetlitev (z bliskavico))
b, P, S, A, M
J Red-eye reduction (Zmanjšanje učinka rdečih oči)
K Slow sync + red-eye
(Počasna sinhronizacija + zmanjšanje učinka rdečih oči)
P, A
L Slow sync
(Počasna sinhronizacija)
M Rear-curtain sync
(Sinhronizacija na zadnjo zaveso)
P, S, A, M
s Flash off
(Brez bliskavice)
b, P, S, A, M

Možnost, ki je trenutno izbrana, je prikazana z ikono v prikazu med fotografiranjem.

Metering (Merjenje)

Merjenje določa, kako fotoaparat nastavlja osvetlitev. Na voljo so naslednje možnosti:

Možnost Opis
L Matrix metering (Matrično merjenje) Fotoaparat meri široko območje kadra in nastavi osvetlitev glede na porazdelitev tonov, barvo, kompozicijo in razdaljo za rezultate, ki so podobni tistim, ki jih vidi človeško oko.
M Center-weighted metering (Sredinsko uteženo merjenje) Fotoaparat meri celotni kader, vendar dodeli največjo težo območju na sredini kadra, ki ga lahko izberete z nastavitvijo po meri b3 (Center-weighted area (Sredinsko uteženo območje)). To je klasično merjenje za portrete in je priporočljivo, ko uporabljate filtre s faktorjem osvetlitve (faktorjem filtra) nad 1.
N Spot metering (Točkovno merjenje) Fotoaparat meri krog premera 4 mm (kar ustreza približno 1,5 % kadra), ki je osredinjen na trenutno točko ostrenja, kar omogoča merjenje motivov, ki niso v središču (če deluje AF s samodejno izbiro območja, bo fotoaparat namesto tega meril središčno točko ostrenja). Točkovno merjenje zagotavlja, da bo motiv pravilno osvetljen, tudi če bo ozadje precej svetlejše ali temnejše.
t Highlight-weighted metering (Po svetlih delih uteženo merjenje) Fotoaparat dodeli največ teže svetlim delom. To možnost uporabite za zmanjšanje izgube podrobnosti na svetlih delih, na primer pri fotografiranju z žarometi osvetljenih nastopajočih na odru.

Možnost, ki je trenutno izbrana, je prikazana z ikono v prikazu med fotografiranjem.

Wi-Fi connection (Povezava Wi-Fi)

Omogočite ali onemogočite Wi-Fi. Omogočite Wi-Fi, da vzpostavite brezžično povezavo z računalniki ali med fotoaparatom in pametnimi telefoni ali tabličnimi računalniki (pametnimi napravami), v katerih se izvaja aplikacija SnapBridge.

Fotoaparat prikaže ikono Wi-Fi, ko je omogočen Wi-Fi.

Za izklop Wi-Fi osvetlite Wi-Fi connection (Povezava Wi-Fi) v meniju i in pritisnite J. Če je Wi-Fi trenutno omogočen, se bo prikazal poziv Close Wi-Fi connection (Izklopi povezavo Wi-Fi); pritisnite J, da prekinete povezavo.

Brezžične povezave

Za informacije glede vzpostavitve brezžičnih povezav z računalniki ali pametnimi napravami glejte Vodnik po omrežju, ki je na voljo v Središču za prenos Nikon:

Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sl/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sl/products/493/Z_6.html

Več informacij o uporabi aplikacije SnapBridge je na voljo v spletni pomoči aplikacije.

Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)

Z aktivno osvetlitvijo D-Lighting lahko ohranite podrobnosti svetlih delov in senc ter tako ustvarite fotografije z naravnim kontrastom. Uporabite pri fotografiranju prizorov z močnim kontrastom, npr. pri fotografiranju močno osvetljenega zunanjega prizora skozi vrata ali okno oziroma pri fotografiranju zasenčenih motivov ob sončnih dneh. Najbolj učinkovito je, ko ga uporabljate skupaj z matričnim merjenjem.

Off (Izklop)

Y Auto (Samodejno)

Možnost Opis
Y Auto (Samodejno) Fotoaparat samodejno prilagaja aktivno osvetlitev D-Lighting glede na pogoje fotografiranja (v načinu M pa je Y Auto (Samodejno) enakovredno Q Normal (Običajno)).
Z Extra high (Zelo visoko) Izberite količino učinka aktivne osvetlitve D-Lighting med Z Extra high (Zelo visoko), P High (Visoko), Q Normal (Običajno) in R Low (Nizko).
P High (Visoko)
Q Normal (Običajni)
R Low (Nizko)
c Off (Izklop) Izklopljena aktivna osvetlitev D-Lighting.

Možnost, ki je trenutno izbrana, je prikazana z ikono v prikazu med fotografiranjem.

Aktivna osvetlitev D-Lighting

Na fotografijah, posnetih z aktivno osvetlitvijo D-Lighting, se lahko pojavi šum (naključno razporejene svetle slikovne točke, meglica ali črte). Pri nekaterih motivih je lahko vidna neenakomerna osenčenost. Aktivna osvetlitev D-Lighting ne učinkuje pri visokih občutljivostih ISO (Hi 0,3–Hi 2), vključno z visoko občutljivostjo, izbrano s samodejnim upravljanjem občutljivosti ISO.

Release mode (Način proženja)

Izberite dejanje, ki se izvede, ko sprožilec pritisnete do konca. Za več informacij glejte »Gumb c/E (za način proženja/samosprožilec)« (0 Gumb c/E (za način proženja/samosprožilec)).

Možnost
U Single frame (Ena slika)
V Continuous L (Neprekinjeno z nizko hitrostjo)
W Continuous H (Neprekinjeno z visoko hitrostjo)
X Continuous H (extended) (Neprekinjeno z visoko hitrostjo (podaljšano))
E Self-timer (Samosprožilec)

Ko je osvetljena možnost Continuous L (Neprekinjeno z nizko hitrostjo) ali Self-timer (Samosprožilec), lahko prikažete dodatne možnosti s pritiskom 3.

S pritiskom 3, ko je osvetljena možnost Continuous L (Neprekinjeno z nizko hitrostjo), prikažete možnosti hitrosti menjavanja kadrov.

S pritiskom 3, ko je osvetljena možnost Self-timer (Samosprožilec), prikažete možnosti zakasnitve sprožilca in število posnetkov, ki jih je mogoče posneti po izteku časovnika.

Trenutni način proženja je prikazan z ikono v prikazu za fotografiranje in na nadzorni plošči.

Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev)

Izberite, ali želite omogočiti zmanjšanje tresljajev. Možnosti, ki so na voljo, se razlikujejo glede na objektiv.

Možnost Opis
C On (Vklop) Izberite za poudarjeno zmanjšanje tresljajev, ko fotografirate statične motive.
Normal (Običajni)
D Sport (Šport) Izberite, če fotografirate športnike in druge motive, ki se hitro in nepredvidljivo premikajo.
E Off (Izklop) Izklopljeno zmanjšanje tresljajev.

Možnosti, razen Off (Izklop), so prikazane z ikono v prikazu med fotografiranjem.

Zmanjšanje tresljajev

Z nekaterimi objektivi Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev) morda ne bo na voljo. Ko uporabljate zmanjšanje tresljajev, počakajte, da se slika v prikazu stabilizira pred fotografiranjem. Pri nekaterih objektivih lahko slike v prikazu tudi morda malce zanihajo po proženju zaklopa; to je običajno in ne pomeni okvare.

Možnost Sport (Šport) ali On (Vklop) je priporočljiva za posnetke, kjer panoramsko vodoravno/navpično premikate fotoaparat. V načinih Sport (Šport), Normal (Običajno) in On (Vklop) zmanjšanje tresljajev učinkuje samo na del gibanja, ki ni del namenjenega premika (če fotoaparat premikate vodoravno, bo zmanjšanje tresljajev zmanjšalo le navpične tresljaje).

Če želite preprečiti nenamerne rezultate, izberite Off (Izklop), ko je fotoaparat nameščen na stativ. Upoštevajte, da se lahko nastavitve za objektive VR razlikujejo; za več informacij si oglejte priročnik objektiva. Normal (Običajno), Sport (Šport) ali On (Vklop) je priporočljivo, če je glava stativa nezaščitena ali je fotoaparat nameščen na monopod.

AF-Area Mode (Način delovanja z območjem AF)

Način delovanja z območjem AF nadzoruje, kako fotoaparat izbira točko ostrenja za samodejno ostrenje. Več informacij je v razdelku »Način delovanja z območjem AF« (0 Način delovanja z območjem AF).

Možnost
3 Pinpoint AF (AF na manjšem območju)
d Single-point AF (AF z eno točko)
e Dynamic-area AF (AF z dinamičnim območjem)
f Wide-area AF (S) (AF s širokim območjem (S))
g Wide-area AF (L) (AF s širokim območjem (L))
h Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja)

Možnost, ki je trenutno izbrana, je prikazana z ikono v prikazu med fotografiranjem.

Focus Mode (Način delovanja z izostritvijo)

Način delovanja z izostritvijo upravlja, kako fotoaparat ostri. Več informacij je v razdelku »Izbira načina delovanja z izostritvijo« (0 Izbira načina delovanja z izostritvijo).

Možnost
AF-S Single AF (Enkratni AF)
AF-C Continuous AF (Neprekinjeni AF)
MF Manual focus (Ročno ostrenje)

Možnost, ki je trenutno izbrana, je prikazana z ikono v prikazu med fotografiranjem.