Preden vstavite ali odstranite polnilno baterijo ali pomnilniško kartico, se prepričajte, da je stikalo za vklop/izklop fotoaparata v položaju OFF. Vstavite polnilno baterijo, obrnjeno, tako kot je prikazano, in s polnilno baterijo držite oranžni zatič baterije, potisnjen na stran. Zatič zaklene polnilno baterijo na mestu, ko je popolnoma vstavljena.

Zatič baterije

Medtem ko držite pomnilniško kartico, obrnjeno v prikazani smeri, jo pomaknite naravnost v režo, da se zaskoči na mesto.

Odstranjevanje polnilne baterije

Če želite odstraniti baterijo, izklopite fotoaparat in odprite pokrov predalčka za baterije. Potisnite zatič baterije v smeri, ki jo kaže puščica, da sprostite polnilno baterijo, nato jo ročno vzemite ven.

Odstranjevanje pomnilniških kartic

Ko se prepričate, da je lučka za dostop do pomnilniške kartice ugasnjena, izklopite fotoaparat, odprite pokrov reže za pomnilniško kartico in pritisnite kartico navznoter, da jo izvržete (q). Nato lahko kartico ročno odstranite (w).

Stanje baterije

Stanje baterije je vidno v prikazu za fotografiranje in na nadzorni plošči, ko je fotoaparat vklopljen.

Zaslon

Iskalo

Nadzorna plošča

Prikaz stanja baterije se spreminja, ko se stanje baterije znižuje, od L do K, J, I in nazadnje na H. Ko stanje baterije pade na H,prenehajte fotografirati in napolnite polnilno baterijo ali pripravite rezervno. Ko je polnilna baterija prazna, utripa ikona H; napolnite polnilno baterijo ali pa vstavite povsem napolnjeno rezervno polnilno baterijo.

Število preostalih posnetkov

Če je fotoaparat vklopljen, prikaz za fotografiranje in nadzorna plošča prikazujeta število fotografij, ki jih je mogoče posneti pri trenutnih nastavitvah (vrednosti nad 1.000 so zaokrožene navzdol do najbližje stotice; npr. vrednosti med 1.400 in 1.499 so prikazane kot 1,4 k).

Zaslon

Iskalo

Nadzorna plošča

Pomnilniške kartice

  • Po uporabi so lahko pomnilniške kartice vroče. Ko pomnilniške kartice odstranjujete iz fotoaparata, bodite zelo previdni.
  • Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, fotoaparat izklopite. Med formatiranjem, snemanjem, brisanjem ali kopiranjem podatkov v računalnik ali drugo napravo iz fotoaparata ne smete odstraniti pomnilniških kartic, fotoaparata ne smete izklopiti, prav tako pa ne smete odstraniti ali odklopiti vira napajanja. Če teh previdnostnih ukrepov ne boste upoštevali, lahko izgubite podatke ali poškodujete fotoaparat ali kartico.
  • Polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.
  • Kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte fizičnim udarcem.
  • Na ohišju kartice ne uporabljate sile. Če ne upoštevate tega previdnostnega ukrepa, lahko pride do poškodbe kartice.
  • Ne izpostavljajte vodi, vročini, visoki vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
  • Ne formatirajte pomnilniških kartic v računalniku.

Ni pomnilniške kartice

Če ni vstavljena nobena pomnilniška kartica, se v prikazu za fotografiranje prikaže kazalnik »Ni pomnilniške kartice« in na nadzorni plošči ter v prikazu za fotografiranje se prikaže [–E–].