Optični in radijski AWL lahko uporabljate skupaj. Radijsko upravljanje bliskavic je mogoče z WR-R10, povezanim s fotoaparatom, optično pa z brezžično enoto za upravljanje bliskavic Speedlight SU-800 ali bliskavico SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ali SB-500, nameščeno na nastavek za dodatno opremo fotoaparata. Preden nadaljujete, vzpostavite brezžično povezavo med radijsko upravljanimi bliskavicami in WR-R10 (0 Radijski AWL). Če je SB-500 nameščena na nastavek za dodatno opremo fotoaparata, izberite Optical/radio AWL (Optični/radijski AWL) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Wireless flash options (Možnosti brezžične bliskavice) v meniju za fotografiranje; pri drugih bliskavicah ali SU-800 se ta možnost izbere samodejno.

Edina možnost, ki je na voljo za Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavice), bo Group flash (Skupina bliskavic). Izberite skupino (A–F) za vsako od oddaljenih bliskavic. Umestite optično upravljane bliskavice v skupine od A do C in radijsko upravljane v skupine od D do F (za prikaz možnosti za skupine od D do F pritisnite 1 ali 3 v prikazu informacij možnosti skupine bliskavic).