V načinih, ki niso b, je kompenzacijo osvetlitve mogoče uporabiti za spreminjanje vrednosti osvetlitve, ki jo predlaga fotoaparat, in sicer za posvetlitev ali potemnitev slik. Izberite med vrednostmi od –5 EV (podosvetlitev) do +5 EV (preosvetlitev) v korakih po 1/3 EV (samo za fotografije; razpon za videoposnetke je od –3 EV do +3 EV). Če izberete pozitivne vrednosti, je motiv bolj osvetljen, če izberete negativne vrednosti, pa manj.

−1 EV

Brez kompenzacije osvetlitve

+1 EV

Če želite izbrati vrednost za kompenzacijo osvetlitve, pritisnite gumb E in vrtite vrtljivi glavni gumb za upravljanje, dokler se ne prikaže želena vrednost.

Gumb E

Vrtljivi glavni gumb za upravljanje

Nadzorna plošča

Pri vrednostih, ki niso ± 0,0, fotoaparat prikaže ikono E (način videoposnetka) ali ikono E in kazalnik osvetljenosti (način delovanja za fotografiranje), ko sprostite gumb E. Trenutno vrednost za kompenzacijo osvetlitve lahko potrdite, tako da pritisnete gumb E.

Zaslon

Iskalo

Običajno osvetlitev lahko obnovite, tako da nastavite kompenzacijo osvetlitve na ±0. Kompenzacija osvetlitve se ne ponastavi, ko fotoaparat izklopite.

Način M

V načinu M kompenzacija osvetlitve vpliva samo na kazalnik osvetljenosti; čas zaklopa in zaslonka se ne spremenita (občutljivost ISO pa se samodejno prilagodi glede na vrednost kompenzacije osvetlitve, ki je izbrana, ko je omogočeno samodejno upravljanje občutljivosti ISO; 0 Samodejno upravljanje občutljivosti ISO). Kazalnik osvetljenosti in trenutno vrednost kompenzacije osvetlitve lahko prikažete, tako da pritisnete gumb E.

Fotografiranje z bliskavico

Ko uporabljate dodatno bliskavico, kompenzacija osvetlitve vpliva tako na moč bliskavice kot na osvetlitev, kar spremeni svetlost tako glavnega motiva kot ozadja. Nastavitev po meri e3 (Exposure comp. for flash (Kompenzacija osvetlitve za bliskavico)) lahko uporabite, da omejite učinke kompenzacije osvetlitve samo na ozadje.