Pomožni izbirnik uporabite kot krmilno palčko za izbiro točke ostrenja ali pa pritisnite sredino pomožnega izbirnika za zaklep izostritve in/ali osvetlitve.

Izbira točke ostrenja

Z pomožnim izbirnikom izberite točko ostrenja v prikazu za fotografiranje. Izbira točke ostrenja ni na voljo, če je za način delovanja z območjem AF izbrana nastavitev AF s samodejno izbiro območja (0 Način delovanja z območjem AF).

Točka ostrenja

Zaklepanje samodejne osvetlitve (AE)

S pritiskom sredine pomožnega izbirnika zaklenete osvetlitev pri trenutni nastavitvi. Zaklepanje AE lahko uporabite za ponovno kadriranje posnetkov po merjenju motiva, ki ne bo v izbranem območju ostrenja v končni kompoziciji, in je še posebej učinkovito, če uporabljate točkovno ali sredinsko uteženo merjenje.

Zaklepanje izostritve

Pritisnite sredino pomožnega izbirnika za zaklepanje izostritve trenutnega motiva, kadar je AF-C izbrano za način delovanja z izostritvijo. Če uporabljate zaklepanje izostritve, izberite način delovanja z območjem AF, ki ni AF s samodejno izbiro območja.

Zaklepanje izostritve in osvetlitve

Sledite spodnjim korakom, če želite uporabiti zaklepanje izostritve in osvetlitve.

 1. Nastavite izostritev in osvetlitev.

  Postavite motiv v izbrano točko ostrenja in pritisnite sprožilec do polovice, da nastavite izostritev in osvetlitev.

 2. Zaklenite izostritev in osvetlitev.

  Ko je sprožilec pritisnjen do polovice, pritisnite sredino pomožnega izbirnika, da zaklenete tako izostritev kot osvetlitev (prikazana bo ikona AE-L).

  Sprožilec

  Pomožni izbirnik

 3. Spremenite kompozicijo in fotografirajte.

  Izostritev ostane med posnetki zaklenjena, če držite sprožilec pritisnjen do polovice (AF-S) ali držite sredino pomožnega izbirnika pritisnjeno, kar omogoča, da pri isti nastavitvi izostritve posnamete več fotografij zaporedoma.

Ko je izostritev zaklenjena, ne spreminjajte razdalje med fotoaparatom in motivom. Če se motiv premakne, morate zaradi spremenjene razdalje sliko ponovno izostriti.

AF-S

Ko je AF-S izbrano za način delovanja z izostritvijo, se bo izostritev zaklenila, ko bo sprožilec pritisnjen do polovice (izostritev se bo prav tako zaklenila, ko boste pritisnili sredino pomožnega izbirnika).

Uporaba sprožilca za zaklepanje osvetlitve

Če izberete On (half press) (Vklop (pritisk do polovice)) za nastavitev po meri c1 (Shutter-release button AE-L (Sprožilec AE-L)), se bo osvetlitev zaklenila, medtem ko je sprožilec pritisnjen do polovice.