Za prikaz menija za snemanje izberite zavihek 1 v menijih fotoaparata.

Možnost

Glejte tudi

Za privzete nastavitve menija glejte »Privzete nastavitve menija za snemanje« (0 Privzete nastavitve menija za snemanje).