Za povečanje med celozaslonskim predvajanjem pritisnite X ali J.

Navigacijsko okno

Zaslonski vodnik

Ko učinkuje zoom, lahko:

  • povečate ali pomanjšate/si ogledate druge dele slike: Pritisnite X ali uporabite kretnje raztezanja, da povečate do največ približno 32-krat, 24-krat ali 16-krat za velike, srednje ali majhne slike (Z 7, ali v primeru Z 6, do največ približno 24 ×, 18 × ali 12 ×; vse številke veljajo za format FX). Za pomanjšanje pritisnite W (Q) ali prsta stisnite skupaj. Ko je fotografija povečana, uporabite večnamenski izbirnik ali pa s prstom podrsajte čez zaslon, da si ogledate območja, ki trenutno niso vidna v prikazu. Za hitro premikanje na druga območja kadra držite večnamenski izbirnik pritisnjen. Ko se spremeni razmerje povečave, se za nekaj sekund prikaže navigacijsko okno. Območje, ki je trenutno vidno v prikazu, je označeno z rumeno obrobo. Vrstica pod navigacijskim oknom kaže razmerje povečave; pri razmerju 1 : 1 se obarva zeleno.
  • izberete obraze: Obrazi, ki so zaznani med povečavo, so označeni z belimi obrobami v navigacijskem oknu. Če si želite ogledati druge obraze, zavrtite vrtljivi pomožni gumb za upravljanje ali tapnite zaslonski vodnik.
  • ogledate druge slike: Obračajte vrtljivi glavni gumb za upravljanje ali tapnite ikono e ali f, da si v trenutnem razmerju povečave ogledate enako mesto na drugih fotografijah. Povečava med predvajanjem se prekliče, ko prikažete videoposnetek.
  • vrnete način delovanja za fotografiranje: V način delovanja za fotografiranje se vrnete, tako da pritisnete sprožilec do polovice ali pa pritisnete gumb K.
  • prikažete menije: Za ogled menijev pritisnite gumb G.