Izbrane slike JPEG lahko natisnete s tiskalnikom PictBridge, ki je priključen neposredno v fotoaparat s priloženim kablom USB. Pri povezovanju kabla ne priklapljajte na silo in priključkov ne vstavljajte pod kotom.

Ko vklopite fotoaparat in tiskalnik, se prikaže pozdravni zaslon, za njim pa zaslon za predvajanje PictBridge.

Izbira fotografij za tiskanje

Slik, ustvarjenih pri nastavitvi kakovosti slike NEF (RAW) ali TIFF (RGB), ne morete izbrati za tiskanje. JPEG-kopije slik NEF (RAW) lahko naredite z možnostjo NEF (RAW) processing (Obdelava NEF (RAW)) v meniju za retuširanje.

Tiskanje prek neposredne povezave USB

Poskrbite, da je polnilna baterija povsem polna, ali pa uporabite napajalnik in električni priključek (na voljo posebej). Pri fotografiranju za neposredno tiskanje prek povezave USB nastavite Color space (Barvni prostor) na sRGB.

Glejte tudi

Informacije o tem, kaj storiti, če se med tiskanjem pojavi napaka, najdete v poglavju »Sporočila o napakah« (0 Sporočila o napakah).

Tiskanje posameznih fotografij

 1. Prikažite želeno sliko.

  Za ogled dodatnih slik pritisnite 4 ali 2. Pritisnite gumb X, da povečate trenutni kader (pritisnite K za izhod iz povečave). Za ogled šestih slik hkrati pritisnite gumb W (Q). Uporabite večnamenski izbirnik, da osvetlite slike ali pa pritisnite gumb X, da si osvetljeno sliko ogledate celozaslonsko.

 2. Nastavite možnosti tiskanja.

  Pritisnite J za prikaz naslednjih elementov, nato pritisnite 1 ali 3, da osvetlite element, in pritisnite 2 za ogled možnosti (navedene so samo možnosti, ki jih podpira trenutni tiskalnik; če želite uporabiti privzeto možnost, izberite Printer default (Privzeta možnost tiskalnika)). Potem ko ste izbrali možnost, pritisnite J, da se vrnete v meni nastavitev tiskalnika.

  • Page size (Velikost strani): Izberite velikost strani.
  • No. of copies (Število kopij): Ta možnost je navedena, samo ko se tiskajo posamezne slike. Pritisnite 1 ali 3, da izberete število kopij (največ 99).
  • Border (Obroba): S to možnostjo lahko uokvirite fotografije z belo obrobo.
  • Print date (Datum natisa): Izberite, ali želite na fotografijah natisniti datum nastanka.
  • Cropping (Izrezovanje): Ta možnost je navedena, samo ko se tiskajo posamezne slike. Če ne želite izrezati slike, za izhod osvetlite možnost No cropping (Brez izrezovanja) in pritisnite J. Če želite izrezati trenutno sliko, osvetlite možnost Crop (Izrezovanje) in pritisnite 2. Prikazana bo izbira možnosti za izrezovanje; pritisnite X, če želite povečati velikost izreza, W (Q), da jo zmanjšate, za umestitev izreza uporabite večnamenski izbirnik. Kakovost izpisa se lahko poslabša, če manjše izreze tiskate v velikih formatih.
 3. Začnite tiskati.

  Izberite možnost Start printing (Začetek tiskanja) in za začetek tiskanja pritisnite J. Če želite tiskanje preklicati, preden se natisnejo vse kopije, pritisnite J.

Tiskanje več slik

 1. Odprite meni PictBridge.

  Na zaslonu za predvajanje PictBridge pritisnite gumb G.

 2. Izberite možnost.

  Osvetlite eno od naslednjih možnosti in pritisnite 2.

  • Print select (Izbira za tiskanje): Izberite slike za tiskanje. Pritisnite 4 ali 2, da se pomikate po slikah (za celozaslonski ogled osvetljene slike pritisnite in držite gumb X) in pritisnite 1 ali 3, da določite število izpisov. Izbiro slike prekličete, tako da število izpisov nastavite na nič.
  • Index print (Izpis kazala): Ustvarite izpis kazala vseh slik JPEG na pomnilniški kartici. Če je na pomnilniški kartici več kot 256 slik, bo natisnjenih le prvih 256 slik. Če je velikost strani, izbrana v 3. koraku, premajhna za izpis kazala, bo prikazano opozorilo.
 3. Nastavite možnosti tiskanja.

  Prilagodite nastavitve tiskalnika, kot je opisano v 2. koraku poglavja »Tiskanje posameznih fotografij« (0 Tiskanje posameznih fotografij).

 4. Začnite tiskati.

  Izberite možnost Start printing (Začetek tiskanja) in za začetek tiskanja pritisnite J. Če želite tiskanje preklicati, preden se natisnejo vse kopije, pritisnite J.