Kompenzacija bliskavice se uporablja za spreminjanje moči bliskavice od –3 EV do +1 EV v korakih po 1/3 EV, s čimer se spremeni svetlost glavnega motiva glede na ozadje. Moč bliskavice lahko povečate, da osvetlite glavni motiv, ali zmanjšate, da preprečite neželene svetle dele ali odseve. Če izberete pozitivne vrednosti, je glavni motiv bolj osvetljen, če izberete negativne vrednosti, pa manj.

Če želite izbrati vrednost za kompenzacijo bliskavice, uporabite element Flash compensation (Kompenzacija bliskavice) v meniju za fotografiranje. Pri vrednostih, ki niso ±0,0, se prikaže ikona Y v prikazu in na nadzorni plošči.

Običajno moč bliskavice lahko obnovite, tako da nastavite kompenzacijo bliskavice na ±0,0. Kompenzacija bliskavice se ne ponastavi, če fotoaparat izklopite.