Uporabite možnost Flash mode (Način delovanja z bliskavico) v meniju za fotografiranje, da izberete način delovanja z bliskavico. Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na način, izbran z vrtljivim gumbom za izbiro načina.

Možnost Opis Na voljo v
I Fill flash (Doosvetlitev (z bliskavico))
(sinhronizacija na sprednjo zaveso)
Bliskavica se sproži z vsakim posnetkom. V načinih P in A se čas zaklopa samodejno nastavi na vrednost med 1/200 s (ali 1/8.000 s samodejnim FP s hitro sinhronizacijo) in 1/60 s. b, P, S, A, M
J Red-eye reduction (Zmanjšanje učinka rdečih oči)
(zmanjšanje učinka rdečih oči)
Uporabite za fotografiranje portretov. Bliskavica se sproži pri vsakem posnetku, a preden se sproži, zasveti lučka za zmanjšanje učinka rdečih oči na bliskavici ali fotoaparatu, da zmanjša »rdeče oči« (potrebujete bliskavico z zmanjšanjem učinka rdečih oči). Ne priporočamo s premikajočimi se motivi ali v drugih okoliščinah, v katerih je potreben hiter odziv zaklopa. Med fotografiranjem ne premikajte fotoaparata.
K Slow sync + red-eye (Počasna sinhronizacija + zmanjšanje učinka rdečih oči)
(zmanjšanje učinka rdečih oči s počasno sinhronizacijo)
Kot pri Red-eye reduction (Zmanjšanje učinka rdečih oči), razen da se čas zaklopa samodejno podaljša, da se zajame osvetlitev ozadja ponoči ali ob slabi osvetlitvi. Uporabite, kadar želite v portrete vključiti osvetlitev ozadja. Priporočamo uporabo stativa, da zaradi tresenja fotoaparata ne bi prišlo do zameglitve. P, A
L Slow sync (Počasna sinhronizacija)
(počasna sinhronizacija)
Kot pri Fill flash (Doosvetlitev (z bliskavico)), razen da se čas zaklopa samodejno podaljša, da se zajame osvetlitev ozadja ponoči ali ob slabi osvetlitvi. Uporabite, kadar želite zajeti tako motiv kot ozadje. Priporočamo uporabo stativa, da zaradi tresenja fotoaparata ne bi prišlo do zameglitve.
M Rear-curtain sync (Sinhronizacija na zadnjo zaveso)
(sinhronizacija na zadnjo zaveso)
Bliskavica se sproži, tik preden se zaklop zapre, in s tem ustvari učinek slapa svetlobe za premikajočimi se viri svetlobe. Priporočamo uporabo stativa, da zaradi tresenja fotoaparata ne bi prišlo do zameglitve. Če izberete P ali A, potem ko izberete to možnost, nastavite način delovanja z bliskavico na Slow sync (Počasna sinhronizacija). Upoštevajte, da te možnosti ne morete uporabljati s sistemi studijskih bliskavic, saj ni mogoče ustvariti pravilne sinhronizacije. P, S, A, M
s Flash off (Brez bliskavice) Bliskavica se ne sproži. b, P, S, A, M