Oddaljene dodatne bliskavice lahko upravljate z optičnimi signali iz dodatne bliskavice, ki je nameščena na nastavek za dodatno opremo fotoaparata in ki deluje kot glavna bliskavica (optični AWL; informacije o združljivih bliskavicah najdete v poglavju »Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System«, 0 Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System). Če je bliskavica SB-5000 ali SB-500, lahko nastavitve prilagodite s fotoaparatom (glejte spodaj); sicer pa je treba nastavitve prilagoditi s krmilnimi elementi bliskavice, kot je opisano v dokumentaciji naprave. Za več informacij o umestitvi bliskavice in drugih temah glejte dokumentacijo, priloženo bliskavicam.

Uporaba optičnega AWL s SB-5000 ali SB-500

Namestite bliskavico na nastavek za dodatno opremo fotoaparata in izberite Optical AWL (Optični AWL) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Wireless flash options (Možnosti brezžične bliskavice) v meniju za fotografiranje. Nastavitve skupine bliskavic lahko prilagodite z možnostjo Flash control (Upravljanje bliskavice) > Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavic); element Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavic) za SB-5000 ponuja tudi nastavitvi Quick wireless control (Hitre možnosti za brezžično upravljanje) in Remote repeating (Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic).

SB-5000

Ko je SB-5000 nameščena na nastavek za dodatno opremo fotoaparata, je nastavitve Flash control (Upravljanje bliskavice) mogoče spremeniti tudi s krmilnimi elementi na bliskavici.

Skupina bliskavic

To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitve posebej za vsako skupino.

 1. C: Izberite Group flash (Skupina bliskavic).

  Izberite Group flash (Skupina bliskavic) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavic) v meniju za fotografiranje.

 2. C: Izberite Group flash options (Možnosti skupine bliskavic).

  Osvetlite Group flash options (Možnosti skupine bliskavic) v prikazu upravljanja bliskavice in pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite nastavitve za glavno bliskavico.

  Izberite način upravljanja bliskavice in moč bliskavice za glavno bliskavico in bliskavice iz vsake skupine:

  • TTL: Upravljanje bliskavice i-TTL.
  • qA: Samodejna zaslonka (na voljo samo z združljivimi bliskavicami).
  • M: Moč bliskavice izberite ročno.
  • – – (izklop): Bliskavice se ne sprožijo in moči bliskavice ni mogoče prilagoditi.

  Izberite kanal za glavno bliskavico. Če je med oddaljenimi bliskavicami SB-500, morate izbrati kanal 3, sicer lahko uporabite kateri koli kanal med 1 in 4.

 4. f: Oddaljene bliskavice nastavite na enak kanal kot za glavno bliskavico.

  Oddaljene bliskavice nastavite na kanale, izbrane v 3. koraku.

 5. f: Združite oddaljene bliskavice.

  Za vsako oddaljeno bliskavico izberite skupino (A, B, ali C, ali če uporabljate glavno bliskavico SB-500, izberite A ali B). Čeprav ni omejitve glede števila oddaljenih bliskavic, ki jih lahko uporabite, je največje uporabno število na skupino tri. Pri večjem številu bo svetloba, ki jo oddajajo oddaljene bliskavice, vplivala na učinkovitost.

 6. C/f: Kadrirajte posnetek.

  Kadrirajte posnetek in namestite bliskavice. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi bliskavici. Po umestitvi bliskavic pritisnite gumb za preizkus na glavni bliskavici, da sprožite testni blisk in se prepričate, da delujejo običajno. Bliskavice lahko tudi poskusno sprožite, tako da pritisnete gumb i v prikazu informacij o bliskavici (0 Spreminjanje nastavitev bliskavice) in izberete c Test flash (c Preskus bliskavice).

 7. C/f: Posnemite fotografijo.

  Posnemite fotografijo, potem ko preverite, ali gorijo lučke pripravljenosti bliskavice na vseh bliskavicah.

Hitro brezžično upravljanje (samo SB-5000)

To možnost izberite za upravljanje celotne kompenzacije bliskavice za skupini A in B in za relativno ravnovesje med skupinama A in B, medtem ko moč za skupino C nastavljate ročno.

 1. C: Izberite Quick wireless control (Hitro brezžično upravljanje).

  Izberite Quick wireless control (Hitro brezžično upravljanje) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavice) v meniju za fotografiranje.

 2. C: Izberite Quick wireless control options (Možnosti hitrega brezžičnega upravljanja).

  Osvetlite Quick wireless control options (Možnosti hitrega brezžičnega upravljanja) v prikazu upravljanja bliskavice in pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite nastavitve za bliskavico.

  Izberite ravnovesje med skupinama A in B.

  Prilagodite kompenzacijo bliskavice za skupini A in B.

  Izberite način upravljanja bliskavice in moč bliskavice za enote v skupini C:

  • M: Moč bliskavice izberite ročno.
  • – –: Enote v skupini C se ne prožijo.

  Izberite kanal za glavno bliskavico. Če je med oddaljenimi bliskavicami SB-500, morate izbrati kanal 3, sicer lahko uporabite kateri koli kanal med 1 in 4.

 4. f: Oddaljene bliskavice nastavite na enak kanal kot za glavno bliskavico.

  Oddaljene bliskavice nastavite na kanale, izbrane v 3. koraku.

 5. f: Združite oddaljene bliskavice.

  Izberite skupino (A, B ali C). Čeprav ni omejitve glede števila oddaljenih bliskavic, ki jih lahko uporabite, je največje uporabno število na skupino tri. Pri večjem številu bo svetloba, ki jo oddajajo oddaljene bliskavice, vplivala na učinkovitost.

 6. C/f: Kadrirajte posnetek.

  Kadrirajte posnetek in namestite bliskavice. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi bliskavici. Po umestitvi bliskavic pritisnite gumb za preizkus na glavni bliskavici, da sprožite testni blisk in se prepričate, da delujejo običajno. Bliskavice lahko tudi poskusno sprožite, tako da pritisnete gumb i v prikazu informacij o bliskavici (0 Spreminjanje nastavitev bliskavice) in izberete c Test flash (c Preskus bliskavice).

 7. C/f: Posnemite fotografijo.

  Posnemite fotografijo, potem ko preverite, ali gorijo lučke pripravljenosti bliskavice na vseh bliskavicah.

Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic (samo SB-5000)

Ko je izbrana možnost, se bliskavice sprožijo večkrat, ko je zaklop odprt, in ustvarijo učinek večkratne osvetlitve.

 1. C: Izberite Remote repeating (Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic).

  Izberite Remote repeating (Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavic) v meniju za fotografiranje.

 2. C: Izberite Remote repeating options (Možnosti ponavljajočih se bliskanj oddaljenih bliskavic).

  Osvetlite Remote repeating options (Možnosti ponavljajočih se bliskanj oddaljenih bliskavic) v prikazu upravljanja bliskavice in pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite nastavitve za bliskavico.

  Izberite moč bliskavice (Output (Moč)), največje število proženj bliskavice (Times (Št. proženj)) in število proženj bliskavic na sekundo (Frequency (Pogostost)).

  Omogočite ali onemogočite izbrane skupine. Izberite ON (VKLOP), da omogočite izbrano skupino, izberite – –, da onemogočite izbrano skupino.

  Izberite kanal za glavno bliskavico. Če je med oddaljenimi bliskavicami SB-500, morate izbrati kanal 3, sicer lahko uporabite kateri koli kanal med 1 in 4.

 4. f: Oddaljene bliskavice nastavite na enak kanal kot za glavno bliskavico.

  Oddaljene bliskavice nastavite na kanale, izbrane v 3. koraku.

 5. f: Združite oddaljene bliskavice.

  Izberite skupino (A, B ali C) za vsako oddaljeno bliskavico. Čeprav ni omejitve glede števila oddaljenih bliskavic, ki jih lahko uporabite, je največje uporabno število na skupino tri. Pri večjem številu bo svetloba, ki jo oddajajo oddaljene bliskavice, vplivala na učinkovitost.

 6. C/f: Kadrirajte posnetek.

  Kadrirajte posnetek in namestite bliskavice. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi bliskavici. Po umestitvi bliskavic pritisnite gumb za preizkus na glavni bliskavici, da sprožite testni blisk in se prepričate, da delujejo običajno. Bliskavice lahko tudi poskusno sprožite, tako da pritisnete gumb i v prikazu informacij o bliskavici (0 Spreminjanje nastavitev bliskavice) in izberete c Test flash (c Preskus bliskavice).

 7. C/f: Posnemite fotografijo.

  Posnemite fotografijo, potem ko preverite, ali gorijo lučke pripravljenosti bliskavice na vseh bliskavicah.

Optični AWL

Namestite okenca tipal na oddaljenih bliskavicah, da zaznajo svetlobo iz glavne bliskavice (bodite še posebej pozorni, če fotoaparat ni nameščen na stativ). Pazite, da neposredna svetloba ali močni odsevi iz oddaljene bliskavice ne vstopijo v lečo fotoaparata (v načinu TTL) ali v fotocelice na oddaljenih bliskavicah (način qA), saj lahko to vpliva na osvetlitev. Da preprečite umestitvenim bliskom nizke jakosti, ki jih oddaja glavna bliskavica, da bi se pojavili na fotografijah, posnetih na kratki razdalji, izberite nizke občutljivosti ISO ali bolj zaprte zaslonke (visoka števila f). Po namestitvi oddaljenih bliskavic naredite testni posnetek in si oglejte rezultat v prikazu fotoaparata.