Z gumboma X in W (Q) preklapljajte med celozaslonskim predvajanjem in predvajanjem sličic.

Celozaslonsko predvajanje

X 

 W (Q)

Predvajanje sličic

X 

 W (Q)

X 

 W (Q)

Celozaslonsko predvajanje

Pritisnite gumb K, da prikažete najnovejšo sliko celozaslonsko na zaslonu. Več slik lahko prikažete, tako da pritisnete 4 ali 2; za ogled dodatnih informacij o trenutni fotografiji pritisnite 1 ali 3 ali pa pritisnite gumb DISP (0 Informacije o fotografiji).

Predvajanje sličic

Za ogled več slik, ko je kakšna slika prikazana celozaslonsko, pritisnite gumb W (Q). Število prikazanih slik se poveča s 4 na 9 na 72, vsakič ko pritisnete gumb W (Q), in zmanjša z vsakim pritiskom gumba X. Uporabite večnamenski izbirnik, da osvetlite slike.

Krmilni elementi na dotik

Krmilne elemente na dotik lahko uporabite, ko so na zaslonu prikazane slike (0 Predvajanje).

Rotate Tall (Obrni pokonci)

Če želite prikazati »pokončne« (portretne) fotografije v pokončni usmerjenosti, izberite On (Vklop) za Rotate tall (Obrni pokonci) v meniju za predvajanje.

Pregled slike

Če izberete On (Vklop) za Image review (Pregled slike) v meniju za predvajanje, bodo fotografije samodejno prikazane po fotografiranju (ker je fotoaparat že pravilno obrnjen, se slike med pregledom slik ne obrnejo samodejno). Če je izbrana možnost On (monitor only) (Vklop (samo zaslon)), fotografije ne bodo prikazane v iskalu. V neprekinjenih načinih proženja se po zaključku fotografiranja pokaže prva fotografija iz trenutnega niza.