Za ogled Mojega menija izberite zavihek O v menijih fotoaparata.

Možnost MY MENU (MOJ MENI) lahko uporabite za ustvarjanje in urejanje seznama po meri do 20 elementov za dostop do možnosti iz menijev za predvajanje, fotografiranje, snemanje, nastavitve po meri, nastavitve in retuširanje. Po potrebi so lahko namesto Mojega menija prikazane nedavne nastavitve.

Možnosti lahko dodajate, brišete in razvrščate po spodaj opisanih postopkih.

Dodajanje možnosti v Moj meni

 1. Izberite Add items (Dodaj elemente).

  V Mojem meniju (O) osvetlite Add items (Dodaj elemente) in pritisnite 2.

 2. Izberite meni.

  Osvetlite ime menija, v katerem je možnost, ki jo želite dodati, in pritisnite 2.

 3. Izberite element.

  Osvetlite želeni element menija in pritisnite J.

 4. Določite položaj novega elementa.

  Za premikanje novega elementa gor in dol v Mojem meniju pritisnite 1 ali 3. Za dodajanje novega elementa pritisnite J.

 5. Dodajte več elementov.

  Elementi, ki so že prikazani v Mojem meniju, so označeni s kljukico. Elementov, označenih z ikono V, ni mogoče izbrati. Izberite dodatne elemente, tako da ponovite 1. do 4. korak.

Brisanje možnosti v Mojem meniju

 1. Izberite Remove items (Odstrani elemente).

  V Mojem meniju (O) osvetlite Remove items (Odstrani elemente) in pritisnite 2.

 2. Izberite elemente.

  Osvetlite elemente in za izbiro ali preklic izbire pritisnite 2. Izbrani elementi so označeni s kljukico.

 3. Izbrišite izbrane elemente.

  Pritisnite J. Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Ponovno pritisnite J, da izbrišete izbrane elemente.

Brisanje elementov v Mojem meniju

Če želite izbrisati element, ki je trenutno osvetljen v Mojem meniju, pritisnite gumb O. Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Za izbris izbranega elementa iz Mojega menija ponovno pritisnite O.

Razvrščanje možnosti v Mojem meniju

 1. Izberite Rank items (Razvrsti elemente).

  V Mojem meniju (O) osvetlite Rank items (Razvrsti elemente) in pritisnite 2.

 2. Izberite element.

  Osvetlite element, ki ga želite premakniti, in pritisnite J.

 3. Umestite element.

  Za premikanje elementa gor in dol v meniju Moj meni pritisnite 1 ali 3 in pritisnite J. Razvrstite ostale elemente, tako da ponovite 2. in 3. korak.

 4. Vrnite se v Moj meni.

  Pritisnite gumb G, da se vrnete v Moj meni.

Nedavne nastavitve

Za prikaz zadnjih 20 uporabljenih nastavitev izberite m RECENT SETTINGS (NEDAVNE NASTAVITVE) za O MY MENU (MOJ MENI) > Choose tab (Izbira zavihka).

 1. Izberite Choose tab (Izbira zavihka).

  V Mojem meniju (O) osvetlite Choose tab (Izbira zavihka) in pritisnite 2.

 2. Izberite m RECENT SETTINGS (NEDAVNE NASTAVITVE).

  Osvetlite m RECENT SETTINGS (NEDAVNE NASTAVITVE) in pritisnite J. Ime menija se spremeni iz »MY MENU« (MOJ MENI) v »RECENT SETTINGS« (NEDAVNE NASTAVITVE).

Ob vsaki uporabi elementa menija se ta doda na vrh menija nedavnih nastavitev. Če želite ponovno videti Moj meni, izberite O MY MENU (MOJ MENI) za m RECENT SETTINGS (NEDAVNE NASTAVITVE) > Choose tab (Izbira zavihka).

Odstranjevanje elementov iz menija z nedavnimi nastavitvami

Če želite odstraniti element iz menija z nedavnimi nastavitvami, ga osvetlite in pritisnite gumb O. Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Za izbris izbranega elementa ponovno pritisnite O.