Za zaščito slik pred naključnim brisanjem uporabite možnost Protect (Zaščita) v meniju i. Upoštevajte, da s tem ne preprečite izbrisa slik pri formatiranju pomnilniške kartice.

  1. Izberite sliko.

    Pritisnite gumb K za začetek predvajanja in prikaz slike, ki jo želite zaščititi.

  2. Odprite meni i.

    Pritisnite gumb i, da se vrnete v meni i.

  3. Izberite Protect (Zaščita).

    Osvetlite Protect (Zaščita) in pritisnite J. Zaščitene slike so označene z ikono P ; če želite odstraniti zaščito, prikažite sliko in ponovite 2.–3. korak.

Odstranitev zaščite z vseh slik

Če želite odstraniti zaščito z vseh slik v mapi ali mapah, trenutno izbranih za Playback folder (Mapa za predvajanje) v meniju za predvajanje, izberite Unprotect all (Odstrani zaščito z vseh) v meniju i.