Naučite se pravilno hraniti, čistiti in skrbeti za fotoaparat.

Shranjevanje

Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dlje časa, odstranite polnilno baterijo in jo shranite na hladno in suho mesto z nameščenim pokrovom polov. Fotoaparat shranite na suho, zračno mesto, da ne bi na njem nastala plesen. Fotoaparata ne shranjujte skupaj z naftalinskimi ali kafrinimi kroglicami ali na mestih, ki so:

 • slabo prezračevana ali izpostavljena več kot 60-odstotni vlagi,
 • poleg opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna polja, na primer poleg televizorja ali radia, ali
 • izpostavljena temperaturam nad 50 °C ali pod –10 °C.

Čiščenje

Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hitro hlapljivih kemikalij.

 • Ohišje fotoaparata: S puhalnikom odstranite prah in vlakna, nato ga nežno obrišite z mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali obali obrišite z njega pesek ali sol s krpo, navlaženo z destilirano vodo, in ga temeljito posušite. Pomembno: Če v fotoaparat zaidejo prah ali drugi tujki, lahko povzročijo poškodbe, ki jih garancija ne krije.
 • Objektivi, iskalo: Steklene površine se lahko hitro poškodujejo. S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Če za izpihovanje uporabljate razpršilo, držite plastenko pokonci, da preprečite iztekanje tekočine. Prstne odtise in druge madeže odstranite, tako da na mehko krpo nanesete malo čistila za objektiv in nežno obrišete.
 • Zaslon: S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Prstne odtise in druge madeže odstranite, tako da površino nežno obrišete z mehko krpo ali jelenovo kožo. Na zaslon ne pritiskajte, saj lahko pride do poškodb ali okvar.

Čiščenje slikovnega tipala

Če sumite, da se umazanija ali prah s slikovnega tipala pojavlja na fotografijah, lahko tipalo očistite z možnostjo Clean image sensor (Čiščenje slikovnega tipala) v nastavitvenem meniju. Tipalo lahko očistite kadar koli, in sicer z možnostjo Clean now (Očisti zdaj), čiščenje pa se lahko izvede tudi samodejno, ko se fotoaparat izključi. Če čiščenje slikovnega tipala ne odpravi težave, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika družbe Nikon.

»Clean now (Očisti zdaj)«

Ko držite fotoaparat obrnjen navzdol, v nastavitvenem meniju izberite Clean image sensor (Čiščenje slikovnega tipala), nato osvetlite Clean now (Očisti zdaj) in pritisnite J. Fotoaparat bo preveril in očistil slikovno tipalo. Dokler čiščenje ni končano, ne morete izvajati nobenih drugih dejanj. Dokler čiščenje ni končano in dokler se ne prikaže nastavitveni meni, ne odstranite in ne odklopite vira napajanja.

Čiščenje slikovnega tipala

Če ob izklopu uporabite krmilne elemente fotoaparata, se čiščenje slikovnega tipala prekine.

Če čiščenje slikovnega tipala izvedete večkrat zapored, se bo čiščenje začasno onemogočilo in tako zaščitilo notranje vezje fotoaparata. Čiščenje lahko ponovno začnete po krajšem premoru.

»Automatic cleaning (Samodejno čiščenje)«

Izberite med naslednjimi možnostmi:

6 Clean at shutdown (Očisti ob izklopu) Slikovno tipalo se samodejno očisti, vsakič ko izključite fotoaparat.
  Cleaning off (Izključeno čiščenje) Samodejno čiščenje slikovnega tipala je izključeno.
 1. Izberite Automatic cleaning (Samodejno čiščenje).

  Odprite meni Clean image sensor (Čiščenje slikovnega tipala), kot je opisano v poglavju »Očisti zdaj« (0 »Clean now (Očisti zdaj)«). Osvetlite Automatic cleaning (Samodejno čiščenje) in pritisnite 2.

 2. Izberite možnost.

  Osvetlite možnost in pritisnite J.

Ročno čiščenje

Če s čiščenjem slikovnega tipala ne morete odstraniti tujkov s slikovnega tipala, ga lahko očistite ročno, kot je opisano spodaj. Upoštevajte, da je tipalo zelo občutljivo in se zlahka poškoduje; priporočamo, da ročno čiščenje opravi samo pooblaščeni servisni zastopnik družbe Nikon.

 1. Odstranjevanje objektiva.

  Izklopite fotoaparat in odstranite objektiv ali pokrovček ohišja.

 2. Preglejte slikovno tipalo.

  Držite fotoaparat tako, da na slikovno tipalo pada svetloba, in preglejte, ali so na njem prah ali vlakna. Če ne vidite tujkov, nadaljujte s 4. korakom.

 3. Čiščenje slikovnega tipala.

  S puhalnikom odstranite prah in vlakna s tipala. Ne uporabljajte puhalnika s ščetko, saj lahko ščetine poškodujejo tipalo. Umazanijo, ki je ni mogoče odstraniti s puhalnikom, lahko odstrani samo pooblaščeno servisno osebje Nikon. V nobenem primeru se ne smete dotakniti ali obrisati tipala.

 4. Namestite objektiv ali pokrovček ohišja.

Tujki na slikovnem tipalu

Tujki, ki zaidejo v fotoaparat, medtem ko odstranjujete ali zamenjujete objektive ali pokrovčke ohišja (ali v redkih primerih mazivo ali drobni delci iz samega fotoaparata), se lahko primejo slikovnega tipala in se tako lahko pojavijo na fotografijah, posnetih v določenih pogojih. Ko na fotoaparatu ni objektiva, ga zaščitite, tako da nanj namestite priložen pokrovček ohišja, pri čemer morate s pokrovčka ohišja najprej odstraniti ves prah in druge tujke, ki bi se lahko prijeli na nastavek fotoaparata, bajonetni nastavek za objektiv ali pokrovček ohišja. Pokrovčkov ohišja ali objektivov ne nameščajte v prašnih okoljih.

Če pridejo tujki na slikovno tipalo, uporabite možnost čiščenja slikovnega tipala, kot je opisano v poglavju »Čiščenje slikovnega tipala« (0 Čiščenje slikovnega tipala). Če težava ni odpravljena, očistite tipalo ročno (0 Ročno čiščenje) ali pa to prepustite pooblaščenemu servisnemu osebju Nikon. Fotografije, na katerih so vidni tujki s tipala, lahko retuširate z možnostmi za čiščenje slik, ki so na voljo v nekaterih aplikacijah za delo s slikami.

Servis fotoaparata in dodatne opreme

Fotoaparat je precizna naprava, ki jo je treba redno servisirati. Nikon priporoča, da fotoaparat na vsako eno leto do dve leti pregleda prodajalec ali pooblaščeni servisni zastopnik družbe Nikon, vsaka tri leta do pet let pa opravi tudi servis (te storitve je treba plačati). Redni pregledi in servisi so še posebej priporočljivi, če fotoaparat uporabljate v profesionalne namene. Na pregled ali servis morate poleg fotoaparata prinesti tudi vso dodatno opremo, ki jo redno uporabljate z njim, na primer objektive ali dodatne bliskavice.