V tem poglavju so opisane osnove fotografiranja in predvajanja slik.