To poglavje opisuje krmilne elemente, ki jih je mogoče uporabiti med fotografiranjem.