Fotoaparat lahko uporabljate z dodatnimi zunanjimi bliskavicami.

  • Če uporabljate bliskavico, izberite Off (Izklop) za Silent photography (Neslišno fotografiranje) v meniju za fotografiranje.