Usuń wiele zdjęć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Usuwanie wielu zdjęć” ( Usuwanie wielu zdjęć ).

Opcja

Opis

Q

[ Wybrane zdjęcia ]

Usuń wybrane zdjęcia.

d

[ Kandydaci do usunięcia ]

Usuń zdjęcia z oceną d (kandydaci do usunięcia).

i

[ Zdjęcia zrobione w wybrane dni ]

Usuń wszystkie zdjęcia zrobione w wybrane dni.

R

[ Wszystkie zdjęcia ]

Usuń wszystkie zdjęcia z folderu aktualnie wybranego w opcji [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.

  • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, możesz wybrać kartę, z której zdjęcia zostaną usunięte.