Wybierz folder do odtwarzania.

Opcja

Opis

(Nazwa folderu)

Zdjęcia ze wszystkich folderów o wybranej nazwie będą widoczne podczas odtwarzania. Nazwy folderów można zmieniać za pomocą opcji [ Folder przechowywania ] > [ Zmień nazwę ] w menu fotografowania.

[ Wszystkie ]

Zdjęcia ze wszystkich folderów będą widoczne podczas odtwarzania.

[ Bieżący ]

Podczas odtwarzania będą widoczne tylko zdjęcia z bieżącego folderu.