Wybierz gniazdo, z którego będą odtwarzane zdjęcia w dwóch formatach zarejestrowane przy użyciu opcji [ RAW Gniazdo 1 – JPEG Gniazdo 2 ] lub [ JPEG Gniazdo 1 – JPEG Gniazdo 2 ] wybranej dla [ Rola odgrywana przez kartę w gnieździe 2 ] w menu fotografowania.