Wybierz, czy chcesz usunąć kopię zdjęcia zapisanego na obu kartach pamięci przy użyciu opcji [ Kopia zapasowa ] lub opcji podwójnego formatu ([ RAW Gniazdo 1 — JPEG Gniazdo 2 ] lub [ JPEG Gniazdo 1 — JPEG Gniazdo 2 ]) wybranej dla [ Odtwarzane role na kartę w gnieździe 2 ] w menu wykonywania zdjęć usuwa również pozostałą kopię.

Opcja

Opis

[ Tak (wymagane potwierdzenie) ]

Przed usunięciem jednej kopii zostaniesz poproszony o wybranie, czy usunąć drugą. Aby wybrać opcję podświetloną domyślnie, naciśnij 2 .

[ Tak ]

Opcja [ Te same zdjęcia na 1 i 2 ] jest zawsze wybierana; wybranie [ Tak ] w oknie dialogowym potwierdzenia usuwa obie kopie.

[ Nie ]

Wyświetlane okno dialogowe potwierdzenia jest takie samo, jak w przypadku zdjęć, dla których nie istnieje druga kopia. Usunięcie bieżącego zdjęcia nie powoduje usunięcia kopii.