Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie wyświetlane natychmiast po ich zrobieniu.

Opcja

Opis

[ ]

Zdjęcia pojawiają się na aktualnie wybranym ekranie (monitor lub wizjer) w trakcie ich robienia.

  • Jeśli jako tryb monitora wybrano opcję [ Priorytet dla wizjera ], po odsunięciu oka od wizjera na monitorze zostanie wyświetlone ostatnie zdjęcie.

[ Wł. (tylko monitor) ]

Zdjęcia są wyświetlane po wykonaniu tylko wtedy, gdy do kadrowania ujęć używany jest monitor. Zdjęcia nie są wyświetlane w wizjerze, gdy jako tryb monitora wybrano [ Tylko wizjer ].

[ Wył ]

Zdjęcia można przeglądać tylko po naciśnięciu przycisku K