Wybierz, czy zdjęcie wyświetlane natychmiast po zrobieniu serii zdjęć w trybie ciągłym jest pierwszym czy ostatnim zdjęciem w serii.

  • Ta opcja działa tylko wtedy, gdy [ Wył .] jest wybrane dla [ Podgląd obrazu ] w menu odtwarzania.

1

Najnowsze ujęcia (seria)

2

Wyświetlane, jeśli wybrano opcję [ Pierwsze zdjęcie w serii ]

3

Wyświetlane, jeśli wybrano opcję [ Ostatnie zdjęcie w serii ]