Reduceţi clipirea şi benzile când fotografiaţi la lumină fluorescentă sau cu vapori de mercur în timpul vizualizării în timp real (0 Fotografierea în vizualizarea în timp real) sau al înregistrării unui film (0 Înregistrarea filmelor). Alegeţi Automat pentru a-i permite aparatului foto să aleagă automat frecvenţa corectă sau potriviţi manual frecvenţa la cea a sursei de alimentare cu curent alternativ locale.

Reducerea efectului de clipire

Dacă opţiunea Automat nu produce rezultatele dorite şi nu sunteţi sigur în ceea ce priveşte frecvenţa sursei de alimentare locale, testaţi ambele opţiuni, 50 şi 60 Hz, şi alegeţi-o pe cea care produce rezultate optime. Este posibil ca reducerea efectului de clipire să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul este foarte luminos, caz în care trebuie să selectaţi modul A sau M şi să alegeţi o diafragmă mai închisă (număr f/ mai mare) înainte de a porni vizualizarea în timp real. Reţineţi că reducerea efectului de clipire nu este disponibilă când se selectează Activat pentru Setări film > Setări manuale film (0 Setări film) în modul M.