Cardurile de memorie trebuie să fie formatate înainte de prima utilizare sau după ce au fost formatate în alte dispozitive. Formataţi cardul conform descrierii de mai jos.

Formatarea cardurilor de memorie

Formatarea cardurilor de memorie şterge permanent orice date pe care acestea le pot conţine. Asiguraţi-vă că aţi copiat toate fotografiile sau alte date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer înainte de a continua (0 Copierea fotografiilor pe computer).

  1. Evidenţiaţi Da.

    Pentru a ieşi fără a formata cardul de memorie, evidenţiaţi Nu şi apăsaţi J.

  2. Apăsaţi J.

    În timp ce cardul este formatat va fi afişat un mesaj. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de alimentare până când formatarea nu este finalizată.