Menyalternativer for fotografering er lagret i en av fire banker (banker "A" til "D"). Endringer i innstillinger i en bank har ingen effekt på de andre. Vær imidlertid oppmerksom på at endringer til [ Utvidede bildemenybanker ], [ Hvitbalanse ] forhåndsinnstillinger, [ Multieksponering ], [ Intervalltimeropptak ], [ Time-lapse-film ] og [ Fokusskiftopptak ] gjelder for alle banker.

For å lagre en bestemt kombinasjon av ofte brukte innstillinger, velg en av de fire bankene ved hjelp av [ Photo shooting menu bank ] og juster innstillingene etter ønske.

Bildeopptaksmenybank

Informasjonen og toppkontrollpanelet viser gjeldende bildeopptaksmenybank som k etterfulgt av banknavn ("A", "B", "C" eller "D").

Gi nytt navn til fotoopptaksmenybanker

En beskrivende bildetekst kan legges til banknavnet ("A", "B", "C" eller "D") ved å utheve banken og trykke på 2 . Teksting kan være på opptil 20 tegn.

Gjenoppretter standardinnstillinger

Du kan gjenopprette standardinnstillinger for en valgt menybank for fotografering. For å gjøre det, uthev banken og trykk på O ( Q ); en bekreftelsesdialog vil vises. Marker [ Ja ] og trykk på J for å gjenopprette standardinnstillingene for den valgte banken.

  • Tilbakestilling av fotoopptaksmeny er ikke tilgjengelig mens en multieksponering pågår.