Reduser effekten av flimmer fra slike lyskilder som fluorescerende lamper eller kvikksølvdamplamper under søkerfotografering. Flimring kan forårsake ujevn eksponering eller (i bilder tatt i kontinuerlig utløsermodus) inkonsekvent eksponering eller farge.

Alternativ

Beskrivelse

[ Innstilling for flimmerreduksjon ]

Når [ Aktiver ] er valgt, vil kameraet time fotografier for å redusere effekten av flimmer.

 • Merk at bildefrekvensen for serieopptak kan falle eller bli uregelmessig når [ Aktiver ] er valgt.

[ Indikator for flimmerreduksjon ]

Velg om et FLICKER- ikon skal vises i søkeren når flimmer oppdages.

 • Hvis du velger [ Aktiver ] for [ Flimmerreduksjonsinnstilling ] og [ ] for [ Flimmerreduksjonsindikator ] under søkerfotografering, vises FLICKER- ikonet hvis flimmer oppdages når utløseren trykkes halvveis ned. Hvis [ Deaktiver ] er valgt for [ Flimmerreduksjonsinnstilling ], vil FLICKER- ikonet blinke.

Flimmerreduksjon: Begrensninger

Elementet [ Flimmerreduksjon ] i fotoopptaksmenyen trer ikke i kraft under enkelte forhold, inkludert:

 • under live view-fotografering eller når

 • Mup
  er valgt for utløsermodus,

 • [ ] er valgt for [ Stille fotografering ] i den respektive undermenyen under fotografering med intervalltimer, opptak av timelapse-film eller fokusskift,

 • HDR er aktivert,

 • eksponeringsforsinkelsesmodus er på, eller

 • lukkerhastigheten er satt til A (“Bulb”) eller % (“Time”).

Flimmerreduksjon
 • Ta et testbilde og se resultatene før du tar flere bilder.

 • Avhengig av lyskilden kan flimmerreduksjon forsinke lukkerresponsen litt. Under serieopptak kan bildefrekvensen reduseres eller bli uregelmessig.

 • Flimmerreduksjon kan oppdage flimmer ved 100 og 120 Hz (tilknyttet henholdsvis vekselstrømforsyninger på 50 og 60 Hz). De ønskede resultatene vil kanskje ikke oppnås hvis frekvensen til strømforsyningen endres under seriefotografering.

 • Det kan hende at flimmer ikke oppdages eller de ønskede resultatene ikke oppnås avhengig av lyskilden og opptaksforholdene, for eksempel med scener som er sterkt opplyste eller har mørk bakgrunn.

 • Ønskede resultater kan heller ikke oppnås med dekorative lysskjermer og annen ikke-standard belysning.