Після зйомки додайте коментарі до нових знімків. Коментарі можна переглядати як метадані в програмі ViewNX-i або Capture NX-D. Коментар також буде відображено на сторінці даних зйомки на екрані інформації про знімок. Доступні зазначені нижче параметри.

Ввести коментар. Введіть коментар, як описано в розділі «Введення тексту» (0 Введення тексту). Максимальна довжина коментаря становить 36 символів.

Вкласти коментар. Виберіть цей параметр, щоб додавати коментар до всіх подальших знімків. Параметр Вкласти коментар можна ввімкнути або вимкнути, виділивши його та натиснувши 2. Після вибору потрібного параметра натисніть кнопку J, щоб вийти.

B Меню налаштування: налаштування фотокамери