Збереження від двох до десяти кадрів у форматі NEF (RAW) у вигляді одного знімка.

Створення багатократної експозиції

Багатократні експозиції не можна записувати в режимі live view. Вийдіть з режиму live view, перед тим як продовжити.

Подовжений час записування

Якщо монітор вимкнеться під час відтворення або роботи з меню і не виконуватиметься жодних дій протягом приблизно 30 с, зйомку буде завершено, а багатократну експозицію буде створено зі знімків, які вже записано на той момент. Час, доступний для зйомки наступного кадру, можна збільшити, вибравши більші значення для користувацького параметра c2 (Таймер режиму очікування, 0 c2: Таймер режиму очікування).

 1. Виберіть пункт Багатократна експозиція.

  Виділіть пункт Багатократна експозиція в меню фотозйомки та натисніть 2.

 2. Виберіть режим.

  Виділіть пункт Режим багатокр. експоз. і натисніть 2, потім натискайте 1 або 3, щоб вибрати потрібний режим, і натисніть кнопку J, щоб вибрати його.

  Якщо вибрати значення Увімкнути (серія) або Увімкнути (один знімок), на панелі керування з’явиться піктограма n.

 3. Виберіть кількість знімків.

  Виділіть пункт Кількість знімків і натисніть 2.

  Натискайте 1 або 3, щоб вибрати кількість кадрів, які буде об’єднано для створення одного знімка, і натисніть кнопку J.

  Кнопка BKT

  Якщо вибрано значення Багатократна експозиція для користувацького параметра f1 (Признач. корист. ел. керув.) > Кнопка BKT + y (0 f1: Признач. корист. ел. керув.), можна вибрати режим багатократної експозиції натисканням кнопки BKT і прокручуванням головного диска керування, а кількість знімків можна вибрати натисканням кнопки BKT і прокручуванням допоміжного диска керування. Режим і кількість знімків показано на панелі керування; режим відображають такі піктограми: 5 для Вимкнути, B для Увімкнути (один знімок) і 6 для Увімкнути (серія).

 4. Виберіть режим накладання.

  Виділіть пункт Режим накладання й натисніть 2, потім натискайте 1 або 3, щоб вибрати потрібний режим, і натисніть кнопку J, щоб вибрати його.

 5. Виберіть, чи потрібно зберігати окремі кадри.

  Щоб вибрати, зберігати чи видаляти окремі знімки, з яких складається багатократна експозиція, виділіть пункт Збер. всі знім. з різ. зн. експ. і натисніть 2, потім натискайте 1 або 3, щоб вибрати потрібний варіант, і натисніть кнопку J, щоб вибрати його.

 6. Скомпонуйте кадр, сфокусуйтеся і зробіть знімок.

  У неперервних режимах роботи затвора фотокамера записує всі кадри за одну серію. Якщо вибрати значення Увімкнути (серія), фотокамера продовжуватиме записувати багатократні експозиції, поки натиснуто кнопку спуску затвора; якщо вибрати значення Увімкнути (один знімок), зйомку багатократної експозиції буде завершено після першого знімка. У режимі автоспуску фотокамера автоматично записуватиме кількість кадрів, вибрану на кроці 3, незалежно від значення, вибраного для користувацького параметра c3 (Автоспуск) > Кількість знімків (0 c3: Автоспуск); інтервал між знімками визначається користувацьким параметром c3 (Автоспуск) > Інтервал між знімками. В інших режимах роботи затвора буде робитися один знімок щоразу, коли натиснуто кнопку спуску затвора; продовжуйте зйомку, поки не буде записано всі кадри. Відомості про переривання багатократної експозиції до того, як буде записано всі знімки, наведено в розділі «Завершення багатократних експозицій» (0 Завершення багатократних експозицій).

  Піктограма n блиматиме до завершення зйомки. Якщо вибрано значення Увімкнути (серія), зйомку багатократної експозиції буде припинено тільки після вибору значення Вимкнути для режиму багатократної експозиції; якщо вибрано значення Увімкнути (один знімок), зйомку багатократної експозиції буде автоматично припинено після завершення однієї багатократної експозиції. Піктограма n зникає з екрана після завершення зйомки багатократної експозиції.

Використання кнопки i

Щоб отримати доступ до наведених нижче параметрів, потрібно натиснути кнопку K під час зйомки багатократної експозиції, а потім натиснути кнопку i. Використовуйте сенсорний екран або здійснюйте навігацію по меню за допомогою мультиселектора, натискаючи 1 або 3, щоб виділяти пункти, і натискаючи кнопку J, щоб вибирати їх.

 • Переглянути перебіг. Попередній перегляд зображення, створеного з кадрів, записаних на поточний момент.
 • Повт. використ. ост. зн. експ. Повторна зйомка останнього кадру.
 • Зберегти та вийти. Створення багатократної експозиції з кадрів, знятих на поточний момент.
 • Скасувати та вийти. Вихід без записування багатократної експозиції. Якщо для параметра Збер. всі знім. з різ. зн. експ. вибрано значення Увімкнути, будуть зберігатися окремі кадри.

Кнопка i

Завершення багатократних експозицій

Щоб завершити багатократну експозицію до того, як знято задану кількість кадрів, виберіть значення Вимкнути для режиму багатократної експозиції або натисніть кнопку K, після чого натисніть кнопку i та виберіть пункт Зберегти та вийти або Скасувати та вийти. Якщо зйомку завершено або вибрано значення Зберегти та вийти до того, як було знято задану кількість кадрів, багатократну експозицію буде створено з кадрів, які було записано на той момент. Якщо для параметра Режим накладання вибрано значення Середній, підсилення буде відрегульовано залежно від кількості фактично записаних кадрів. Зауважте, що зйомка завершиться автоматично в таких випадках:

 • виконано скидання двома кнопками;
 • фотокамеру вимкнено;
 • елемент живлення розряджено.

Багатократна експозиція

На багатократних експозиціях може з’являтися шум (довільно розташовані світлі пікселі, пелена або лінії).

Не виймайте та не міняйте карту пам’яті під час записування багатократної експозиції.

Поки триває зйомка, режим live view недоступний. Вибір режиму live view скидає параметр Режим багатокр. експоз. до значення Вимкнути.

Інформація про зйомку, наведена на екрані інформації про знімок під час відтворення (зокрема метод вимірювання, експозиція, режим зйомки, фокусна відстань, дата й час зйомки, а також орієнтація фотокамери), стосується першого знімка з багатократної експозиції.

Зйомка з інтервалами

Якщо задіяти зйомку з інтервалами до того, як буде знято перший кадр, фотокамера буде записувати кадри з вибраним інтервалом, поки не буде знято кількість кадрів, зазначену в меню багатократної експозиції (кількість знімків, наведена в меню зйомки з інтервалами, не береться до уваги). Ці кадри згодом буде записано як один знімок, і зйомку з інтервалами буде завершено (якщо вибрано значення Увімкнути (один знімок) для режиму багатократної експозиції, зйомку багатократної експозиції також буде автоматично завершено).

Інші параметри

Поки триває зйомка багатократної експозиції, карти пам’яті не можна форматувати, а також не можна змінювати деякі пункти меню, які виділено сірим кольором.