Οι συνδυασμοί ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να αντιστοιχιστούν στις θέσεις U1 και U2 στον επιλογέα λειτουργίας ( Αποθήκευση ρυθμίσεων χρήστη ).