Επιλέξτε εάν το κλείστρο μπορεί να απελευθερωθεί όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στην κάμερα.

Επιλογή

Περιγραφή

a

[ Η έκδοση κλειδώθηκε ]

Το κλείστρο δεν μπορεί να απελευθερωθεί όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.

σι

[ Ενεργοποίηση έκδοσης ]

Το κλείστρο μπορεί να απελευθερωθεί χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Δεν θα εγγραφούν φωτογραφίες. κατά την αναπαραγωγή, η κάμερα εμφανίζει "Demo".