Εμφάνιση πληροφοριών ρολού και τόνου με βάση πληροφορίες από τον αισθητήρα κλίσης της κάμερας.

  • Εάν η κάμερα δεν έχει κλίση ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά, η γραμμή αναφοράς ρολού θα γίνει πράσινη. Εάν η κάμερα δεν έχει κλίση ούτε προς τα εμπρός ούτε προς τα πίσω, η κουκκίδα ( I ) στο κέντρο της οθόνης θα γίνει πράσινη.

  • Κάθε διαίρεση ισοδυναμεί με 5°.

    Επίπεδο κάμερας

    Η κάμερα έχει κλίση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

    Η κάμερα έχει κλίση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κλίση της κάμερας

Η οθόνη εικονικού ορίζοντα δεν είναι ακριβής όταν η κάμερα έχει κλίση με έντονη γωνία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Εάν η κάμερα δεν μπορεί να μετρήσει την κλίση, η ποσότητα της κλίσης δεν θα εμφανιστεί.