Δείτε μερικά από τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται η κάμερα.