Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις LED κατάστασης και λειτουργίας σύνδεσης για τα προαιρετικά ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-R10 . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λειτουργία σύνδεσης για σύνδεση με προαιρετικές ραδιοελεγχόμενες μονάδες φλας που υποστηρίζουν προηγμένο ασύρματο φωτισμό.

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10

Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό για το WR-R10 έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση (έκδοση 3.0 ή νεότερη). Για πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις υλικολογισμικού, ανατρέξτε στον ιστότοπο Nikon για την περιοχή σας.

Λάμπα LED

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα LED κατάστασης σε ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10 που είναι τοποθετημένο στην κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία σύνδεσης

Επιλέξτε μια λειτουργία σύνδεσης για ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-R10 που είναι τοποθετημένα σε άλλες κάμερες ή ραδιοελεγχόμενες μονάδες φλας που υποστηρίζουν προηγμένο ασύρματο φωτισμό. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ίδια λειτουργία για τις άλλες συσκευές.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ζεύγος ]

Η κάμερα συνδέεται μόνο με συσκευές με τις οποίες έχει προηγουμένως γίνει σύζευξη. Πατήστε το κουμπί σύζευξης στο ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10 που είναι συνδεδεμένο στην κάμερα για να το αντιστοιχίσετε με άλλες συσκευές.

  • Καθώς η κάμερα δεν θα επικοινωνεί με συσκευές με τις οποίες δεν έχει γίνει σύζευξη, αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή παρεμβολών σήματος από άλλες συσκευές που βρίσκονται στην περιοχή.

  • Δεδομένου ότι κάθε συσκευή πρέπει να αντιστοιχίζεται ξεχωριστά, ωστόσο, το PIN συνιστάται όταν συνδέεστε σε μεγάλο αριθμό συσκευών.

[ PIN ]

Η επικοινωνία μοιράζεται μεταξύ όλων των συσκευών με το ίδιο τετραψήφιο PIN. Μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε τετραψήφιο PIN της επιλογής σας.

  • Πατήστε 4 ή 2 για να επισημάνετε ψηφία και πατήστε 1 ή 3 για αλλαγή. Πατήστε J για να εισαγάγετε και να εμφανίσετε το επιλεγμένο PIN.

  • Αυτή η επιλογή είναι μια καλή επιλογή για φωτογραφία με μεγάλο αριθμό απομακρυσμένων συσκευών.

  • Εάν υπάρχουν πολλές κάμερες που μοιράζονται το ίδιο PIN, οι μονάδες φλας θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της κάμερας που συνδέεται πρώτη (τα LED στις μονάδες WR-R10 που είναι συνδεδεμένες στις επηρεαζόμενες κάμερες θα αναβοσβήνουν).

  • Ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για [ Λειτουργία σύνδεσης ], τα σήματα από τα ζευγαρωμένα ασύρματα τηλεχειριστήρια θα λαμβάνονται πάντα από το WR-R10 . Οι χρήστες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-1 θα πρέπει να επιλέξουν τη σύζευξη ως λειτουργία σύνδεσης WR-1 .