Προσαρμόστε την εμφάνιση της οθόνης πληροφοριών ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.

Σκοτάδι στο φως

Φως στο σκοτάδι

Επιλογή

Περιγραφή

[ Αυτόματο ]

Η κάμερα προσαρμόζει το χρώμα των γραμμάτων στην οθόνη πληροφοριών για να διευκολύνει την ανάγνωση. Το μαύρο χρησιμοποιείται σε φωτεινές τοποθεσίες, το αμυδρό λευκό σε σκοτεινές τοποθεσίες.

[ Εγχειρίδιο ]

Επιλέξτε χειροκίνητα το χρώμα των γραμμάτων.

w [ Dark on light ]: Για να διευκολύνετε την ανάγνωση της οθόνης σε φωτεινές τοποθεσίες, η οθόνη ανάβει και τα γράμματα εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

x [ Light on dark ]: Για ευκολότερη ανάγνωση της οθόνης σε σκοτεινές τοποθεσίες, η οθόνη μειώνεται και τα γράμματα εμφανίζονται με λευκό χρώμα.