Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα χειριστήρια αφής της οθόνης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου αφής

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα χειριστήρια της οθόνης αφής. Επιλέξτε [ Αναπαραγωγή μόνο ] για να ενεργοποιήσετε τα χειριστήρια της οθόνης αφής μόνο στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Κινήσεις αναπαραγωγής πλήρους καρέ

Επιλέξτε εάν η επόμενη εικόνα σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου θα εμφανίζεται με το κτύπημα προς τα αριστερά ή με το τίναγμα προς τα δεξιά.

Επιλογή

Περιγραφή

S

[ Αριστερά U Δεξιά ]

Γυρίστε αριστερά για να εμφανιστεί η επόμενη εικόνα.

T

[ Αριστερά V Δεξιά ]

Γυρίστε προς τα δεξιά για να εμφανιστεί η επόμενη εικόνα.