Επιλέξτε τον ρόλο που παίζει το κουμπί Fn σε προαιρετικά ασύρματα τηλεχειριστήρια που διαθέτουν κουμπί Fn . Ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμοσμένη ρύθμιση f3 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ] για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή

A

[ AF-ON ]

F

[ Μόνο κλείδωμα AF ]

D

[ Κλείδωμα AE (Επαναφορά κατά την απελευθέρωση) ]

C

[ Κλείδωμα AE μόνο ]

B

[ Κλείδωμα AE/AF ]

r

[ Κλείδωμα FV ]

h

[ c Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ]

q

[ Προεπισκόπηση ]

%

[ Προεπισκόπηση (Lv μέγ. διάφραγμα) ]

4

[ + NEF ( RAW ) ]

a

[ Ζωντανή προβολή ] *

[ Κανένα ]

  • Εκτελεί την ίδια λειτουργία με a κουμπί της κάμερας.