Η χαρτογράφηση pixel ελέγχει και βελτιστοποιεί τον αισθητήρα εικόνας της κάμερας. Εάν παρατηρήσετε να εμφανίζονται απροσδόκητα φωτεινά σημεία σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με τη φωτογραφική μηχανή, εκτελέστε αντιστοίχιση pixel όπως περιγράφεται παρακάτω.

 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία για να αποτρέψετε την απροσδόκητη απώλεια ισχύος.

 • Η αντιστοίχιση εικονοστοιχείων εκτελείται με προσαρτημένο το κάλυμμα του φακού (μπροστινό κάλυμμα) και το προσοφθάλμιο σκόπευτρο της κάμερας καλυμμένο από το παρεχόμενο καπάκι του προσοφθάλμιου φακού.

 1. Επιλέξτε [ Αντιστοίχιση pixel ] στο μενού ρυθμίσεων.

  Ενεργοποιήστε την κάμερα, πατήστε το G και επιλέξτε [ Pixel Mapping ] στο μενού ρυθμίσεων.

 2. Επιλέξτε [ Έναρξη ].

  Η αντιστοίχιση pixel θα ξεκινήσει. 1 εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου ενώ η λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.

 3. Απενεργοποιήστε την κάμερα όταν ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση pixel.

Χαρτογράφηση pixel
 • Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε την κάμερα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η χαρτογράφηση pixel. Μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αφαιρείτε ή αποσυνδέετε την πηγή ρεύματος.

 • Η αντιστοίχιση pixel ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη εάν η εσωτερική θερμοκρασία της κάμερας είναι αυξημένη.