Επιλέξτε μια γλώσσα για τα μενού και τα μηνύματα της κάμερας. Οι διαθέσιμες γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία αγοράστηκε αρχικά η κάμερα.