Καταγράψτε δεδομένα για φακούς χωρίς CPU. Η καταγραφή της εστιακής απόστασης και του μέγιστου διαφράγματος των φακών χωρίς CPU επιτρέπει τη χρήση τους με ορισμένες λειτουργίες που συνήθως προορίζονται για φακούς CPU.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Αριθμός φακού ]

Επιλέξτε έναν αριθμό για την αναγνώριση του φακού.

[ Εστιακή απόσταση (mm) ]

Εισαγάγετε την εστιακή απόσταση.

[ Μέγιστο διάφραγμα ]

Εισαγάγετε το μέγιστο διάφραγμα.