Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για U1 και U2 στις προεπιλεγμένες τιμές ( Επαναφορά ρυθμίσεων χρήστη ).