Τοποθέτηση του ιμάντα

Για να συνδέσετε έναν ιμάντα (είτε είναι ο παρεχόμενος ιμάντας είτε αυτός που έχει αγοραστεί ξεχωριστά):