Μείωση κραδασμών

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί η μείωση κραδασμών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Μείωση κραδασμών» στο «Μενού i » (Μείωση κραδασμών ).