Εξασθένιση

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] για να μειώσετε το κέρδος του μικροφώνου και να αποτρέψετε την παραμόρφωση του ήχου κατά την εγγραφή βίντεο σε δυνατά περιβάλλοντα.