ε3: Έκθεση συγκρ. για φλας

  1. Κουμπί G
  2. A μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε πώς η κάμερα προσαρμόζει το επίπεδο φλας όταν χρησιμοποιείται αντιστάθμιση έκθεσης.

ΕπιλογήΠεριγραφή
YE[ Ολόκληρο το πλαίσιο ]Η κάμερα προσαρμόζει τόσο το επίπεδο του φλας όσο και την έκθεση. Αυτό αλλάζει την έκθεση για ολόκληρο το καρέ.
E[ Μόνο φόντο ]Η αντιστάθμιση έκθεσης προσαρμόζεται μόνο για το φόντο.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιώστε τις ρυθμίσεις της κάμερας