Επαναφορά μενού εγγραφής βίντεο

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επισημάνετε το [ Yes ] και πατήστε το J για να επαναφέρετε τις επιλογές του μενού εγγραφής βίντεο στις προεπιλεγμένες τιμές τους (Προεπιλογές μενού εγγραφής βίντεο ).