Πληροφορίες φωτογραφίας

Οι πληροφορίες φωτογραφίας τοποθετούνται πάνω σε εικόνες που εμφανίζονται σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου. Πατήστε 1 , 3 ή το κουμπί DISP για να περιηγηθείτε στις πληροφορίες φωτογραφίας όπως φαίνεται παρακάτω.

1Πληροφορίες αρχείου
2Δεδομένα έκθεσης 1
3Επισήμανση οθόνης 1
4Ιστόγραμμα RGB 1
5Δεδομένα λήψης 1, 2
6Δεδομένα τοποθεσίας 3
7Επισκόπηση δεδομένων 1
8Κανένα (μόνο εικόνα) 1
 1. Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη επιλογή για [ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.
 2. Η λίστα δεδομένων λήψης έχει πολλές σελίδες, τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας το 1 ή το 3 .
 3. Τα δεδομένα τοποθεσίας εμφανίζονται μόνο εάν είναι ενσωματωμένα στη φωτογραφία τη στιγμή που τραβήχτηκαν.

Πληροφορίες αρχείου

1Προστασία κατάστασης (Προστασία εικόνων από διαγραφή )
2Ένδειξη ρετουσάρισμα (N Το μενού επεξεργασίας: Δημιουργία ρετουσσαρισμένων αντιγράφων )
3Μεταφόρτωση επισήμανσης (Επιλέξτε για μεταφόρτωση )
4Σημείο εστίασης* (Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) )
5Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων
6Ποιότητα εικόνας (Ποιότητα εικόνας )
7Μέγεθος εικόνας (Μέγεθος εικόνας )
8Περιοχή εικόνας (Επιλέξτε περιοχή εικόνας )
9Ώρα εγγραφής (Ζώνη ώρας και ημερομηνία )
10Ημερομηνία εγγραφής (Ζώνη ώρας και ημερομηνία )
11Εκτίμηση (Αξιολόγηση φωτογραφιών )
12Ονομα φακέλου (Φάκελος αποθήκευσης )
13Ονομα αρχείου (Ονομασία αρχείων )
 1. Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί το [ Σημείο εστίασης ] για το [ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.

Δεδομένα έκθεσης

1Αριθμός φακέλου – αριθμός πλαισίου (Φάκελος αποθήκευσης )
2Λειτουργία λήψης (Ο επιλογέας λειτουργίας )
3Ταχύτητα κλείστρου ( S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (εγχειρίδιο) )
4Διάφραγμα ( A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) , M (εγχειρίδιο) )
5Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης (Το κουμπί E (αντιστάθμιση έκθεσης). )
6Ευαισθησία ISO* (Το κουμπί S )
 1. Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

Επισήμανση εμφάνισης

1Σημαντικά σημεία (περιοχές που μπορεί να είναι υπερβολικά εκτεθειμένες)
2Αριθμός φακέλου – αριθμός πλαισίου (Φάκελος αποθήκευσης )

Ιστόγραμμα RGB

1Αριθμός φακέλου – αριθμός πλαισίου (Φάκελος αποθήκευσης )
2Ισορροπία του λευκού χρώματος (ισορροπία λευκού ,ισορροπία του λευκού χρώματος ,ισορροπία λευκού )
Θερμοκρασία χρώματος (Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος )
Εγχειρίδιο προεπιλογής (Εγχειρίδιο προεπιλογής )
Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού (Βελτιωμένη ισορροπία λευκού )
3Ιστόγραμμα (κανάλι RGB)
4Ιστόγραμμα (κόκκινο κανάλι)
5Ιστόγραμμα (πράσινο κανάλι)
6Ιστόγραμμα (μπλε κανάλι)

Ζουμ αναπαραγωγής

Για μεγέθυνση στην εικόνα στην οθόνη ιστογράμματος, πατήστε X . Το ιστόγραμμα θα ενημερωθεί για να εμφανίζει μόνο τα δεδομένα για το τμήμα της εικόνας που είναι ορατό στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για κύλιση σε περιοχές του πλαισίου που δεν είναι ορατές στην οθόνη. Πατήστε W ( Q ) για σμίκρυνση.

Ιστογράμματα

Τα ιστογράμματα δείχνουν την κατανομή του τόνου. Η φωτεινότητα των εικονοστοιχείων (τόνος) απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και ο αριθμός των εικονοστοιχείων στον κατακόρυφο άξονα.

 • Εάν η εικόνα περιέχει αντικείμενα με μεγάλο εύρος φωτεινότητας, η κατανομή των τόνων θα είναι σχετικά ομοιόμορφη.
 • Εάν η εικόνα είναι σκοτεινή, η κατανομή θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά.
 • Εάν η εικόνα είναι φωτεινή, η κατανομή θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά.

Η αύξηση της αντιστάθμισης έκθεσης μετατοπίζει την κατανομή των τόνων προς τα δεξιά, ενώ η μείωση της αντιστάθμισης έκθεσης μετατοπίζει την κατανομή προς τα αριστερά. Τα ιστογράμματα μπορούν να παρέχουν μια πρόχειρη ιδέα της συνολικής έκθεσης όταν ο έντονος φωτισμός περιβάλλοντος καθιστά δύσκολη την προβολή εικόνων στην οθόνη.

Εμφάνιση ιστογράμματος

 • Τα ιστογράμματα RGB δείχνουν την κατανομή του τόνου.
 • Τα ιστογράμματα της κάμερας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται σε εφαρμογές απεικόνισης. Χρησιμοποιήστε τα ως οδηγό για την πραγματική κατανομή του τόνου.

Δεδομένα λήψης

Δείτε τις ρυθμίσεις που ίσχυαν τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Η λίστα δεδομένων λήψης έχει πολλές σελίδες, τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας το 1 ή το 3 .

Βασικά δεδομένα βολής

1μέτρηση (Μέτρηση )
Τύπος κλείστρου (d4: Τύπος κλείστρου )
Ταχύτητα κλείστρου ( S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (εγχειρίδιο) )
Διάφραγμα ( A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) , M (εγχειρίδιο) )
2Λειτουργία λήψης (Ο επιλογέας λειτουργίας )
Ευαισθησία ISO 1 (Το κουμπί S )
3Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης (Το κουμπί E (αντιστάθμιση έκθεσης). )
Βέλτιστη ρύθμιση έκθεσης 2 (b3: Βελτιστοποιήστε τη βέλτιστη έκθεση )
4Εστιακό μήκος
5Δεδομένα φακού
6Λειτουργία εστίασης (Λειτουργία εστίασης )
Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
7Μείωση κραδασμών (Μείωση κραδασμών )
8Ισορροπία λευκού 3 (ισορροπία λευκού ,ισορροπία του λευκού χρώματος ,ισορροπία λευκού )
9Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού (Βελτιωμένη ισορροπία λευκού )
10χρωματικός χώρος (Χρωματικός χώρος )
11Όνομα κάμερας
12Περιοχή εικόνας (Επιλέξτε περιοχή εικόνας )
13Αριθμός φακέλου – αριθμός πλαισίου (Φάκελος αποθήκευσης )
 1. Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.
 2. Εμφανίζεται εάν η προσαρμοσμένη ρύθμιση b3 [ Βελτιστοποίηση βέλτιστης έκθεσης ] έχει οριστεί σε τιμή διαφορετική από το μηδέν για οποιαδήποτε μέθοδο μέτρησης.
 3. Περιλαμβάνει επίσης τη θερμοκρασία χρώματος για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χρησιμοποιώντας το 4 [ Auto ].

Δεδομένα Flash

Τα δεδομένα φλας εμφανίζονται μόνο για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με προαιρετικές μονάδες φλας (Φωτογράφηση με φλας στην κάμερα ,Απομακρυσμένη φωτογράφηση με φλας ).

1Τύπος φλας
2Τηλεχειριστήριο φλας
3Λειτουργία φλας (Λειτουργίες φλας )
4Λειτουργία ελέγχου φλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )
Flash αντιστάθμιση (Flash αποζημίωση )

Δεδομένα ελέγχου εικόνας

Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το Picture Control που ισχύει κατά τη λήψη της φωτογραφίας.


Άλλα δεδομένα βολής

1Υψηλή μείωση θορύβου ISO (Υψηλό ISO NR )
Μείωση θορύβου μακράς έκθεσης (Μακράς έκθεσης NR )
2Ενεργός D-Lighting (Ενεργός D-Lighting )
3Διαφορική έκθεσης HDR (HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) )
εξομάλυνση HDR (HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) )
4Έλεγχος βινιέτας (Έλεγχος βινιέτας )
5Ιστορικό ρετουσάρισμα (N Το μενού επεξεργασίας: Δημιουργία ρετουσσαρισμένων αντιγράφων ).
Οι αλλαγές παρατίθενται με τη σειρά που εφαρμόζεται.
6Σχόλιο εικόνας (Σχόλιο εικόνας )

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζονται μόνο εάν έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίας ] στο μενού ρυθμίσεων τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Δεδομένα τοποθεσίας

Η σελίδα δεδομένων τοποθεσίας παραθέτει το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και άλλα δεδομένα τοποθεσίας που έχουν ληφθεί από smartphone ή tablet.

 • Τα στοιχεία που παρατίθενται διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή που παρέχει τα δεδομένα τοποθεσίας.
 • Τα δεδομένα τοποθεσίας που εμφανίζονται με τα βίντεο είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχή της εγγραφής.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

1Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων
2Μεταφόρτωση επισήμανσης (Επιλέξτε για μεταφόρτωση )
3Προστασία κατάστασης (Προστασία εικόνων από διαγραφή )
4Ένδειξη ρετουσάρισμα (N Το μενού επεξεργασίας: Δημιουργία ρετουσσαρισμένων αντιγράφων )
5Όνομα κάμερας
6Ένδειξη σχολίων εικόνας (Σχόλιο εικόνας )
7Ένδειξη δεδομένων τοποθεσίας
8Ιστόγραμμα (Ιστογράμματα )
9Ποιότητα εικόνας (Ποιότητα εικόνας )
10Μέγεθος εικόνας (Μέγεθος εικόνας )
11Περιοχή εικόνας (Επιλέξτε περιοχή εικόνας )
12Ονομα αρχείου (Ονομασία αρχείων )
13Ώρα εγγραφής (Ζώνη ώρας και ημερομηνία )
14Ημερομηνία εγγραφής (Ζώνη ώρας και ημερομηνία )
15Ονομα φακέλου (Φάκελος αποθήκευσης )
16Εκτίμηση (Αξιολόγηση φωτογραφιών )

1μέτρηση (Μέτρηση )
2Λειτουργία λήψης (Ο επιλογέας λειτουργίας )
3Ταχύτητα κλείστρου ( S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (εγχειρίδιο) )
4Διάφραγμα ( A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) , M (εγχειρίδιο) )
5Ευαισθησία ISO 1 (Το κουμπί S )
6Εστιακό μήκος
7Ενεργός D-Lighting (Ενεργός D-Lighting )
8Έλεγχος εικόνας (Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ,Ρύθμιση Picture Control )
9χρωματικός χώρος (Χρωματικός χώρος )
10Λειτουργία φλας 2 (Λειτουργίες φλας )
11Ισορροπία του λευκού χρώματος (ισορροπία λευκού ,ισορροπία του λευκού χρώματος ,ισορροπία λευκού )
Θερμοκρασία χρώματος (Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος )
Εγχειρίδιο προεπιλογής (Εγχειρίδιο προεπιλογής )
Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού (Βελτιωμένη ισορροπία λευκού )
12Flash compensation 2 (Flash αποζημίωση )
Λειτουργία Commander 2
13Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης (Το κουμπί E (αντιστάθμιση έκθεσης). )
 1. Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.
 2. Τα δεδομένα φλας εμφανίζονται μόνο για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με προαιρετικές μονάδες φλας (Φωτογράφηση με φλας στην κάμερα ,Απομακρυσμένη φωτογράφηση με φλας ).